אאא

לדברי הרב אלבז, "גם אז מרן ביקש (להצביע ליאון. י-כ). בעוונותינו הרבים, לא רבים שמעו את הדבר הזה, ולא הצליחו. יכול להיות שאם היו מצביעים בירושלים היה אחרת בכלל, אבל בעוונותינו הרבים לא הצביעו לו אז, למשה ליאון, שמרן אמר להצביע אליו".

"עכשיו יש הזדמנות לתקן את המעוות. כולם מצווים לבוא ולהצביע, בלי שאלות, 'אבל הם עשו, או לא עשו...'. זה לא מעניין אותנו כלום. מעניין אותנו עניין דברי חכמים ודברי מרן".

"כל אדם שהולך ומצביע, מרן עליו השלום יעמוד לנו לברכנו שם בעולם העליון. כי הוא אמר 'אני אברך אותו, ויבורך, ויצליח בכל מעשיו'. ברכתו של מרן תמשיך להנהיג אותנו, ותמשיך לברך אותנו, ולהצליחנו".

"כל אחד ואחד בעז"ה, אם ירצה ה', לשם שמיים. לשם שמיים, ריבונו של עולם, בלי שום אינטרס! 'נתנו, לא נתנו, עשו, לא עשו', זה לא מעניין אותנו. אנחנו צריכים לעשות את שלנו".

"כל אחד ואחד יעשה את המצווה. ללכת, ולא לזלזל. ללכת אפילו מוקדם, מיד אחרי התפילה. ללכת ולהצביע, לעשות בשני פתקים. פתק אחד במעטפה לש"ס, יש שתי מעטפות, מעטפה אחת למועצת העיר, ש"ס. מעטפה השנייה היא למשה ליאון. כל אחד ואחד יעשה את זה, ומרן יעמוד עלינו בתפילה שנזכה בעז"ה יתברך לראות את ישועת ישראל".