אאא

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מבכירי הפוסקים הספרדים, יוצא נגד התופעה החדשה של נשים הסופדות במהלך הלוויות. 

הרב נשאל בשבוע האחרון: "מה ההלכה אומרת לגבי נשים בבית העלמין בלוויה האם מותר להם להיות בהספד האם מותר להם ללוות את הנפטר/נפטרת. האם מותר למנוע מהם את העלייה לקבר?".

בתגובה, תקף הרב מוצפי: "עד שכבודו מקונן על זה, אני בוכה על כך שנפרצו כל החומות, וגם אצל החרדים בחלקם, אשה עומדת ומספידה, והרי סכנה להסתכל בפני אשה בשעת ההלוויה. ואשרי המדבר על אוזן שומעת".

כמו כן, הרב התייחס לאסונות בעיר אשדוד וקרא לתושבי העיר: "ירחם השם יתברך על עמו ועל נחלתו, ויהי רצון שיעצור המגיפה המשחית והחרב מעל עמו ישראל ונאמר אמן. 

"מבקשים מאת ההורים והמחנכים, לקבץ את הילדים בלילות שבת וביום שבת לומר פרקי תהלים, ולהתפלל שלא נשמע בשורות לא טובות, ויציל את כל ילדי מכל מיני תאונות וחבלות, ומכל מיני חוליים, וישמרם ויכו הוריהם לגדלם לתורה למצוות לחופה ולמעשים טובים אמן".