אאא

הגאון רבי בן ציון מוצפי, שבבחירות האחרונות הביע תמיכה פומבית בתנועת ש"ס, יוצא במתקפה חריפה נגד יו"ר 'יחד' אלי ישי ואומר כי הוא המורד הגדול בגדולי ישראל.

הרב נשאל במוצאי השבת בנושא של אלי ישי, לאחר הבחירות לרשויות המקומיות, ויצא - בתשובתו - למתקפה: "תהום הנשיה, רבים וטובים היו לפניו עוד בחיי מרן ז"ל אשר מרדו בריש גלי, ומיררו את חיי מרן ז"ל, והיכן הם היום... עדיין ממשיך במרדו, השליך לאשפה 120.000 אלף קולות של הציבור הספרדי, שומר המצוות לפני קרוב לארבע שנים, ועדיין תאבונו הולך וגדל להשחית כרם ישראל".

הרב מוצפי המשיך בדבריו הקשים נגד אלי ישי: "אינו יודע שבשמיים לא רוצים אותו, ואינו חדל מלהפריע, וברוב טיפשותו מטיף מוסר לכל עובר ושב, והוא המורד הגדול בגדולי הדור".

עוד אמר הגרב"צ מוצפי: "ירחם ה', בבית שמש בערך 6000 איש לא שמעו בקול ה'גדולים', ובחרו אישה שתנהיג, ודעותיה נגד התורה הקדושה. אדם קם וחושב שמבין יותר מרבו, ציוונו 'ועשית ככל אשר יורוך' גם על ימין שהוא שמאל. אין להם כפרה - והכל נזקף לחובתו של מי שהמריד את הציבור נגד כל רבני ישראל, ועוון הרבים תלוי בצווארו. עליו לחשוש מאוד, כי יש דין ויש דיין בעולם".

ממפלגת 'יחד' נמסר בתגובה: "כל ימיו נהנה אלי ישי מגיבוי מלא של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל ולאורך כל השנים לא סר מדבריו ימין ושמאל, לא לחינם כתב עליו מרן בארבעה עשר מספריו 'בכל ביתי נאמן הוא'. גם כיום אלי ישי מציית למרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז שליט"א ומעדיף להיות 'מן הנעלבים ואינם עולבים'".