אאא

במשך עשרות שנים נמנע הגאון רבי משה צדקה, ראש ישיבת 'פורת יוסף', מלהתערב בבחירות. אך באורח נדיר מפרסם הצהריים (שישי) מכתב ומתייחס לבחירות לראשות העיר ירושלים.

בבחירות, שיתקיימו ביום שלישי הקרוב, מתמודדים זה כנגד זה, משה ליאון - הזוכה לתמיכת מרנן הגר"ח קנייבסקי והגר"ש כהן - ועופר ברקוביץ'.

במכתב שמפרסם הגר"מ מצדקה הוא קורא לציבור להישמע לגדולי ישראל וכותב: "כל ישראל עריבין זה לזה. על כל אדם לדאוג שחלילה לא לטמאות את ירושלים עיר הקודש, ולעשות כהוראת גדולי ישראל.

"וכל העושה למען קדושת ירושלים שהשכינה נמצאת בה, ה' ישמרהו מכל רע וינצל מאחריות נוראה".