אאא

ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי מאיר מאזוז, מנהיגה הרוחני של 'יחד' בראשות אלי ישי, התייחס במהלך שיעור שמסר לאחר הבחירות לרשויות המקומיות כי הגיע הזמן שכל המחלוקת הפנים ספרדית תעבור מן הועלם.

בפתח דבריו אמר הגר"מ מאזוז: "אנחנו אחרי הבחירות ב"ה. אבל היום אנחנו לא לפני אלא אחרי הבחירות, והכל בסדר ב"ה. אמנם היו הרבה דברים שלא חשבנו שיהיו, ולא היו דברים שחשבנו שיהיו, אבל זה "בחירות" שכל אחד בוחר מה שנראה לו, "והבוחר יבחר". אנו מודים לכל הפעילים, ולכל אלה שטרחו בגופם ובממונם ובכל דרך שהיא להצלחת הבחירות. ויגיע הזמן ששני הפלגים כביכול של היהדות הספרדית יתאחדו ביניהם".

הגר"מ מאזוז הביא רמז בגימטריא: "ויש לי פסוק על זה: "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד"  - תהלים קל"ג א' - 
המלה הראשונה "הנה" גימטריא מזוז, "שבת אחים גם" ראשי תיבות שאג, ומי זה ששואג? "אריה שאג מי לא יירא"  - עמוס ג' ח' - , "גם-יחד" במקף, שיתחברו עם "יחד", בלי מחלוקות ומריבות".

לדבריו: "אמנם אצל אחינו האשכנזים יש אידיאולוגיה, ולפעמים נראה שהיא שככה ופתאום עולה מחדש, כי כל אחד לא יכול לקבל את הרעיון של השני. אבל הרעיון שלנו פשוט מאד, צריכים לשמור על השבת שלנו ועל הכותל שלנו ועל ארץ ישראל שלנו ועל הכל, וכולם מודים בזה. רק שלפעמים אדם חלש ולא יכול לעשות מכל מיני סיבות"

"אין לנו שום מחלוקת עם אף אחד, לא עם חכם שלום כהן ולא עם חכם בעדני ולא עמי, כי גם לי אין מחלוקת עם עצמי, אני שלם עם מה שעשיתי" הבהיר הרב מאזוז. 

בסיום דבריו הוסיף: "וצריכים להסביר לכל אחד: אם בחרת ככה זה בסדר גמור. הגיע הזמן שכל המחלוקת הזאת תעבור מן העולם".