אאא

דברים חריפים נשמעו בסוף השבוע מנשיא מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון שלום כהן בכינוס למען בחירת משה ליאון לראשות העיר ירושלים: "מחללי השבת ימשיכו לחלל שבת, שמעתי שהוא (עופר ברקוביץ. א-ר) כבר אמר איפה הוא הולך לעשות בית קפה. מורי ורבותיי צריכים לדעת בדיוק מה זה שבת, מהתורה מוכח ששבת זו מתנה מעולה ואי אפשר לדעת בדיוק את דרגתה".

נשיא המועצת הקריא בפני מאות המשתתפים קטע מתוך הזוהר הקדוש הנאמר לפני הקידוש בערב שבת המדבר על דרגת שמירת השבת, והוסיף: "אם אתה תעיד ויכולו השמיים והארץ, כל יום שישי יכול להיות יום כיפור".

 המשך דבריו של הגר"ש כהן

הגר"ש המשיך ואמר: "הקב"ה אומר אם אתה מעיד עליי שאני בראתי שמיים וארץ והשביעי זה שבת, אני מוחל את כל עוונותיך. מסכן הברקוביץ הזה שאומר אני לא רוצה שימחול לי, אני יעשה עוד עוונות, אני ישמור על הסטטוס קוו".

"ברקוביץ אני אוהב אותך, אני מייעץ לך שתוריד את מועמדותך ותעשה כבוד שמיים גדול" התבטא נשיא המועצת.

בדבריו רמז בדבריו על החרדים שבכוונתם להצביע עבור המועמד החילוני ברקוביץ: "אנחנו לא יודעים איך השטן מטה לפעמים אפילו אנשים יראי שמיים, יבואו יגידו לך בא תראה מה שהוא נותן לנו, הוא עוזר לנו אז יש לנו אינטרס דקדושה, הם מאבדים את כל עולמו אינטרסים מאבדים את כל העולם".