אאא

בימים האחרונים נתבקשתי להביע את דעתי על מה שאמור להיות בירושלים, לקראת יום שלישי, יום הבחירות לראש עיריית ירושלים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


והמשכיל בעת ההיא יידום.....