אאא

ראש ישיבת 'שפת אמת', הגאון רבי שאול אלתר, לא מתערב באופן רשמי בבחירות, אבל בימים אלו כאשר באגודת ישראל אין הכרעה ברורה במי לבחור בסיבוב השני שיערך היום בירושלים, החסידים שואלים כל אחד את רבו באופן אישי.

אמש (שני) התקשר אברך לביתו של הגאון רבי שאול אלתר ושאל כיצד הוא מורה לחסידיו להצביע בבחירות, והדגיש כי בביטאוני אגודת ישראל 'המודיע' ו'המבשר', אין כלל הוראה במי לבחור. 

הגר"ש אלתר השיב: "זה ברור שבין שניהם ליאון עדיף. אין שום ספק, אם יהיה הוראה אחרת יהיה - אם אין אז זה מה שאני עושה בכל אופן". יודגש כי ההוראה ניתנה באופן אישי וראש הישיבה אינו מביע את דעתו בעניינים ציבוריים בפרהסיה.

תמליל השיחה: 

הגר"ש אלתר: הלו

תלמיד: אני מדבר עם הרב?

הגר"ש: כן.

תלמיד: התלבטתי בקשר לבחירות בירושלים, אני גר בירושלים, ולא היתה הוראה לא בהמודיע ולא בהמבשר.

הגר"ש: לדעתי זה פשוט שליאון, אני מתפלא שיש שאלה על זה בכלל, אם יגידו משהו אחר יגידו אבל כל עוד לא אומרים אני לא רואה מה הצד, אם שניהם היו מלכתחילה, נניח שהיו רק שניהם מועמדים - אני חושב שפשוט לכל אחד שליאון יותר.

תלמיד: אז עכשיו זה רק מלחמות?

הגר"ש: אם יהיה הוראה - יהיה הוראה, אבל אם אין הוראות משמע שזה נתון לשיקול דעת של האנשים, אני לא רוצה צד ואין שאלה בדבר, אני רוצה שקט רוחני חמש שנים.

תלמיד: כן גם לי פשוט, ראיתי רק שתוקפים כל הזמן את דגל התורה, ואני מבין אותם אבל באמת לא ראיתי שום הוראה אז..

הגר"ש: חשבונות ונקמות זה יפה מאוד, לא על החשבון של חמש שנים, צריך שקט רוחני בעיר, אני מוכן ללכת למחאות להפגנות, אין לי בעיה עם כל זה אבל בעיר אני רוצה שיהיה לי שקט רוחני, זה ברור שבין שניהם ליאון עדיף. אין שום ספק, אם יהיה הוראה אחרת, יהיה - אם אין, אז זה מה שאני עושה בכל אופן".

'כיכר השבת', בדק הבוקר (שלישי) עם בית הגר"ש אלתר והם מציינים כי דעתו נותרה, כי כל עוד אין הוראה להצביע ברקוביץ' או לא להצביע, יש להצביע משה ליאון. אם תתקבל הוראה אחרת עד הצהרים יש לפעול רק לפי ההוראה.