אאא

בת"ת 'כלל חסידי' בקרית הבעש"ט בפתח תקווה חגגו זו השנה השמינית את מעמד חלוקת פרסם לתלמידים המצטיינים במבצע "ובהם נהגה", שנועד לעודד את התלמידים להגות בלימוד הגמרא.

בפתיחת המעמד, קידם בדברי ברכה המנהל הרוחני של הת"ת הרה"ח ר' יהושע גליק, את הורי התלמידים והסבים שבאו לראות ולשאוב נחת מלוא חפניים מבנם, ובירכם שיזכו לראותם עולים מעלה במעלות התורה והיראה. כמו"כ הודה למזכיר הת"ת הרב ברוך ולהנהלת המוסדות - הרה"ח ר' שמעון הרבסט, יו"ר הנהלת המוסדות, ובנו הרה"ג ר' יעקב.

את המשא המרכזי נשא המרא דאתרא הגה"צ רבי פישל מוטצען, שהאריך בדבריו בגודל כבוד התורה וקורת הרוח לראות תינוקות של בית רבן עמלים בתורה ואין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם.

נשיא המוסדות הרב שמעון הרבסט, שנכדיו זכו להיות בין המצטיינים, דיבר בגודל מעלת לימוד התורה על ידי תשב"ר.

דברי ברכה קצרים נשמעו מפי ראש העיר הנבחר רמי גרינברג, חבר המועצה ישראל פרידמן, והרב מנחם שורץ מנהל היחידה לחינוך החרדי בעיריית פ"ת.

במרכז המעמד עברו כל התלמידים לקבלת התעודות מידי הרבנים אליהם צורפו זכויות קניה לפרסים יקרי ערך. הילדים יצאו מהמעמד נרגשים וברוב חשק להמשך לימוד התורה.

המעמד לווה ע"י מקהלה מקרב תלמידי הת"ת, עם תזמורתו של יעקב רוט.