אאא

מינוי חדש בעולם הישיבות: הגאון רבי שלמה לפקוביץ, מונה הבוקר (שני) לכהן כמשגיח בישיבת 'רבינו חיים עוזר', ברחוב שלמה המלך בבני ברק.

בראשות הישיבה מכהן הגאון רבי מנחם צבי ברלין, הר"מים בישיבה הם הגאונים רבי מנחם מנדל וולפא, רבי אברהם ישעיהו אדלר - חתנו של ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין ורבי יחיאל ברלין, בנו של ראש הישיבה הגרמ"צ. ראש הקיבוץ הוא הרב הגאון אלעזר דוד ברלין, בנו של ראש הישיבה. 

עד לפני שנה שימש בישיבה כמשגיח, הגאון רבי נח פאלי, שעבר לשמש כמשגיח ב'תורה בתפארתה'.

כעת, כאמור, מונה הגאון רבי שלמה לפקוביץ, נכדו של מרן הגרמי"ל לפקוביץ זצ"ל ובנו של הגרמ"ד לפקוביץ, לשמש משגיח בישיבה.

בישיבה מציינים כי אחת לשבועיים מגיע הגאון רבי דורון דוד גולד למסור שיחה בישיבה.