אאא

מוסדות סאטמאר מזהירים שלא להשתתף באירוע חג הגאולה של חב"ד: "אנשי חב"ד המשתדלים מאוד לתפוס ברשתם תמימי לב".

ההנהלה הרוחנית של מוסדות סאטמאר בלונדון שיגרה מכתב למנהלים ולמלמדים כי בהוראת רב קהילת סאטמאר בלונדון, אין להשתתף באירועי חג הגאולה של חב"ד

בחב"ד מציינים בימים אלו את "ראש השנה לחסידות" והוא מועד המצוין מדי שנה, בתאריך י"ט בכסלו , לזכר שחרור מייסד חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מלאדי זי"ע. ויום היארצייט של המגיד ממעזריטש זי"ע

במוצאי שבת הקרוב צפוי להיערך אירוע התוועדות באולמי פרדס ויזניץ בלונדון לכבוד חג הגאולה מטעם חסידות חב"ד, בהשתתפות האדמו"ר מווישניץ לונדון, ומגיד המישרים הידוע הרב יוסף יצחק יעקבסון וכן המשפיע רבי נתן גודאי.

בעוד הציבור החסידי בלונדון צפוי להשתתף, בחסידות סאטמאר ישנה התנגדות תקיפה. במכתב נכתב של המוסדות נכתבו דברים חריפים: "היות שבשבוע זו במוצ"ש וגם למחרתו פרשת וישב יתקיים בעירנו חינגאות שונות מאנשי חב"ד המשתדלים מאוד לתפוס ברשתם תמימי לב אשר לא ידעו במה יכשלו גם הביאו לפה בעל דרשן הנודע בדעותיו המקולקלים וחלקלקות לשונו.

"לפיכך חובה עלינו להזהר ולהשמר מאוד כל המלמדים וכלי קודש שלנו לבל ילכו בדרך אתם וימנעו רגלם מנתיבתם, וכלי שמשתמשים בו קודש אל ישתמשו בו חול, ואין לשום אחד מאתנו לקבל שום לקח ודרכי חינוך משם. שהם דרכים שונים ומשונים שדרכן להזיק ושמירתן עליך" על החתום ההנהלה הרוחנית", נכתב.