אאא
הממשלה ניצלה זמנית, אבן הנגף המרכזית ״חוק הגיוס״ מאיימת להפילה, עוד בטרם כלה חודש ל״נס ההצלה״ האחרון. היום האחרון לחיקוק החוק החדש שיציל את תקציבי הישיבות ולא יהפוך את בני התורה לעבריינים בכוח! עפ״י פסיקת הבג״ץ ולאחר תום ימי ההארכה שניתן ע״י הבג״ץ , כ״ד כסליו. ערב חג החנוכה הקרב ובא, חג נצחון המכבים על היוונים שאיימו לעקור תורתך. 
 
בחג החנוכה הבעל״ט, שוטרים לא יפשטו על היכלי התורה ביום, או הפנימיות בחצות ליל, כשמשאיות עצירים ממתינות בחזית לגדודי העריקים החדשים. המשמעות המיידית, בחודש הבא לא יוזרמו תקציבי הישיבות, בני ישיבות הנמצאים בגיל גיוס ו-או חובת שרות יהיו מנועים מהוצאת רישיונות נהיגה, לא אסון גדול. לא יוכלו להוציא או לחדש דרכונים! לא יוכלו לטוס לחו״ל, כל אישור נדרש, ביטוח לאומי, מס הכנסה, ימנע. רק את זכות הבחירה א״א למנוע! זו זכות המוקנית גם לעבריינים. האם בעתיד יהדות התורה תייחל ותמתין לקולות האסירים? מי יודע? 
 
המשמעות הברורה, הפלת הממשלה הנוכחית. רוה״מ בנימין נתניהו, יזדקק לכל יכולותיו הפוליטיים, לוליינות, אקרובטיקה מילולית ומעשית וכושר תמרון יוצא דופן, בכדי למנוע את התסריט הלא דמיוני שמתפתח ומאיים על גורל ממשלתו. תמיד יש את האופציה לבקש הארכה נוספת מבג״ץ, שגם באם תינתן וזה בהחלט לא בטוח, היא תהיה לשבועות ספורים בלבד. מאידך, הפלת הממשלה תכריח מתן הארכה נוספת. 
 
הסצנריו שיכול להציל את ממשלת הליכוד. ״בהפוך על הפוך״, החכי״ם החרדים נלחמים בחוק המבוקש שלא בוצעו בו השינויים לבקשתם! ומצביעים נגד החוק, שהם מאמינים בו, הוא משאת נפשם ותקוותם. באם יהיה צורך, ש״ס תמנע! חכ״י דגה״ת ייעדרו מההצבעה באם יהיה צורך. החכי״ם האגודאים יצביעו נגד בכל מקרה. בנימין נתניהו יגייס את חכ״י יש-עתיד של יאיר לפיד תומך נלהב בחוק וחכ״י ישראל-ביתנו של איווט ליברמן אבי החוק במתכונתו הנוכחית, כמשקל נגד להצבעת הנגד של החכי״ם החרדים. בהפוך על הפוך, החכי״ם החרדים ׳יזכו׳ שהחוק ״בבת נפשם״ ומשאלת ליבם, גם יאושר ע״י האופוזיציה, וגם בהיסטוריה יירשם, ש״הם״ היו נגד. ״צדיקים מלאכתם נעשית ע״י אחרים״, פשוטו של מקרא.  
 
יאיר לפיד יתמוך בחוק הגיוס החדש, כי בחקיקתו, נתניהו ״יוציא לו את הערמונים מהאש״. חקיקת החוק החדש וביצועו הלכה למעשה, מורידים את אבן הנגף הגדולה והעיקרית, מהיכולת לשיתו״פ עתידי בין יאיר לפיד והחרדים. פלוס, הכרת תודה חרדית וחוב עתידי שיצטרך להיפרע, מתי שהוא. לפיד יודע חשבון.   
 
אבי החוק, מובילו והמתעקש הגדול למנוע בו שינויים ותיקונים כלשהם, איווט ליברמן, יתקשה שלא לתמוך ב״בייבי״ שלו! בנוסף, בכל קואליציה עתידית ליברמן ישמח ויצטרך לשבת עם החרדים. קואליציית ימין או קואליציית מרכז-שמאל. גם הוא ישמח לסקל מראש אבן נגף רצינית. כשהחרדים הקואליציוניים יצביעו נגד! האופוזיציה תוכל לתמוך ולהעביר.
 
בנימין נתניהו ימחל על כבודו! ולא ״יזרוק״ את החכי״ם הסוררים, שהצביעו נגד הצעת חוק ממשלתית מממשלתו השורדת, כפי שמאפשר לו החוק. היו דברים מעולם. מקסימום יצורפו מחדש, לכך ימצאו 61 אצבעות במליאת הכנסת. 
 
באם רוה״מ בנימין נתניהו ״יוכל״ לתמרן את הניצבים שיסתדרו לפי צרכיו העתידיים, לשימור הקואליציה המצומצמת בראשותו. הוא קוסם ורב-אמן בינלאומי בתככנות פוליטית. אזי מגיע לו. בינתיים הוא יוצר אופ׳ נוספות לקואליציות מורחבות בראשותו לעתיד לבוא. הפסול הגורף מצד יהדות התורה על יאיר לפיד ירד, ליברמן ישאר חבר ושותף פוטנציאלי. בהחלט אפשרי, בפוליטיקה אין עקרונות ואין חברים. רק חישובי כדאיות וחלומות לעתיד.