אאא

האדמו"ר מהר"א מסאטמר, ממשיך להשמיע את התנגדותו לכל פשרה בענייני גיוס בני הישיבות. אמש (מוצ"ש), נשא דברים בעניין ותקף את החוק החדש, שצפוי לעלות להצבעה בכנסת בקרוב.

את הדברים בגנות החוק נשא האדמו"ר בדינר השנתי שהתקיים בקריית יואל לטובת מוסדות החסידות. הוא פתח בדברים אודות חוק החינוך החדש בניו יורק, חוק ששולל תקציבים ממוסדות חינוך שלא ילמדו 6 שעות לימודי חול מדי יום.

"אותו דבר צריכים לזכור, את מה שעוברים אחינו בני ישראל תושבי ארץ הקודש, שכנראה השבוע או בשבוע הבא יעלה חוק גיוס בני ישיבות, ויצביעו על חוק חדש", סיפר האדמו"ר.

לדבריו, "החוק החדש הוא נורא ואיום; חוק שמד על חלק גדול מבחור הישיבות ואברכי הכוללים. וחייבים לשבת בכובד ראש, ולטכס עצה יחד, איך להלחם נגד החוק הזה".

האדמו"ר סיים: "והקב"ה יעזור, שנוכל לאחד את כל כלל ישראל יחד, ובכוחות מאוחדים יעזור הקב"ה שנוכל להלחם ולנצח הגזירה הנוראה, והקב"ה יהיה בעזרנו שנצליח".

במקביל לדבריו בדינר, יצאה קריאה מיוחדת מאת מוסדות 'קהל יטב לב' - סאטמר בשם האדמו"ר, לכל חברי הקהילה ובפרט לתלמידי התשב"ר, להתפלל במיוחד בימים אלו לביטול החוק - "זממם בל תפק", "בל ישלטו ידי זדים על שארית ישראל - אף במקצת", לשון ההודעה.