אאא

בית משפט השלום בראשון לציון הרשיע את הגאון רבי יהודה דוד וולפא בעבירה של הטרדת עד. במרכז כתב האישום: נתנאל ברזילי שעבד כמפקח כשרות בעיר. בשנת 2009 הגיש ברזילי תלונה במשטרה כנגד הרב וולפא בטענה כי במסגרת תפקידו ביצע עבירות פליליות. 

על פי כתב האישום, החל ממועד חקירתו ואילך הפלה הרב וולפא את ברזילי לרעה ביחס למפקחי כשרות אחרים בכך  שלא הסכים לחתום על תעודות הכשר אשר יצאו תחת של ידיו ברזילי, בטענה שאין לו אמון.

על פי כתב האישום, במחצית הראשונה של חודש ספטמבר 2014 פנה הרב משה נחשוני, ששימש כרב פוסק בענייני כשרות בעיר אל ברזילי ואמר כי לו הוא מעוניין לעשות "סולחה" בינו לבין הרב וולפא. נחשוני הציג בפני ברזילי נוסח הסכם פשרה אשר פרטיו המדויקים אינם ידועים. 

השופט רפי ארניה כתב בפסק דינו: "אני סבור כי הוכח למעלה מכל כי ספק בשיחתו של הרב וולפא עם ברזילי, דרש הרב וולפא מברזילי לחתום על המסמך הוא מודה כי הודעותיו במשטרה בהן ייחס לרב וולפא לקיחת שוחד לא היו נכונות וכי הוא מבקש סליחה. 

במסמך התבקש ברזילי לכתוב: "העדויות שהועדו במשטרה נגד כבוד הרב וולפא נבעו מטעות ובחקירה הוכח כבר שלא היו נכונות. אני מתנצל בפני הרב ומבקש סליחתו. ובוודאי שהדוחות שלי יהיו נאמני באותה שיחה הבהיר הרב וולפא לברזילי".

לדברי השופט בפסק דינו: "כאן המקום להתייחס לאחת מטענותיו הבסיסיות של הרב וולפא לפיה סירב לחתום על תעודות ברזילי עקב דוחות כוזבי שהלה, כביכול.

"אין בידי לקבוע כי שוכנעתי שיש ממש בטענה זו, העובדה הברורה היא שהרב וולפא היה מוכן לחתום על תעודות ברזילי אילו רק זה היה מסכי לחתום על הנוסח. עסקינן בסוגיות כשרות, אשר הינן אחת מהסוגיות המצויות בליבת האמונה היהודית . כיצד ייתכן שפג כה חמור ומהותי שנפל בברזילי, בדמות היעדר אמון, שנמש כבר שנים בדו"חות שהגיש ברזילי ביחס לבתי עסק שתחת פיקוחו, יתאדה כלא היה ברגע בו יחתום על מסמך בו הוא מודה כי הודעותיו במשטרה הסתברו להיות בלתי נכונות, כפי שהרב וולפא דרש".

"ויתור כה מהיר על וקל העיקרון האמוני תמורת מסמך הודיה בנושא שאינו קשור לליבת סוגיות הכשרות, נחזה בעיני כמעושה. הוא מלמד בעיני על דר הילוכו של הרב וולפא אשר לא היסס לנצל את מעמדו וסמכויותיו כרב עיר לצור השגת מטרה פסולה חתימת ברזילי על המסמך שהכין נחשוני", כתב השופט.