אאא

ארבעים ושמונה עמודים מצהיבים בכתיבה ספרדית אופיינית מכילה הדרשה שנשא מרן בעל ה"בן איש חי" ביום פטירת אביו. הדרשה לא הודפסה בספרים שראו אור בחייו וגם לא באלו שהודפסו אחר פטירתו. עיקר הדרשה עוסקת בסוגיית ש"י עולמות המגיע כשכר לצדיקים.

חכם אליהו אביו של רבנו יוסף חיים ה"בן איש חי" נפטר בתאריך ז' באלול התרי"ט והדרשה נישאה 16 שנים לאחר מכן ביום השנה. הוא ירש את הרבנות מאביו חכם משה חיים ונודע בכל העולם כחסיד גדול ורב מופלא בנסתר ובנגלה. הוא חיבר מספר חיבורים נפלאים ביניהם "מדרש אליהו" בתורת הנסתר ועוד חיבורים אותם מזכיר בנו ה"בן איש חי" בספריו.

צילום מתוך הדרשה, באדיבות 'וויינרס'
צילום מתוך הדרשה, באדיבות 'וויינרס'
הגדלה

הוא היה ממונה על קופת הצדקה בעירו, ובחייו, אחר שביקשו ממנו דו"ח על הקופה וסירב למסור התחילו מספר אנשים לרנן אחריו. לבסוף אחרי פטירתו התגלה הסוד שבצניעותו וענוותנותו נהג לחלק הרבה מכספו ולא רצה שיוודע הדבר בחייו.

הדרשה הנעלמת שהגיעה לבית המכירות הפומביות "ווינרס" (Winner's) נכתבה כאמור ביום פטירתו על ידי בנו בעל ה"בן איש חי" בכתב יד קדשו והיא מוצעת לכל המרבה במחיר כאשר מחיר הפתיחה עומד על 15,000 דולרים אם כי הם מקווים כי לבסוף יימכר כתב היד במחיר גבוה בהרבה.

רבי יוסף חיים מבגדד (תקצ"ג-תרס"ט), בעל "בן איש חי" וגדול חכמי המזרח בזמנו. נולד לרבי אליהו חיים בן רבי משה חיים רבה של בגדאד. תלמידו של רבינו עבדאללה סומך, שכבר בצעירותו נודע בגאונותו ובצדקותו. החל לדרוש בבית הכנסת הגדול והוא רק בן 26, ומאז דרש שם מדי שבת ויום טוב במשך כחמישים שנה. בדרשותיו המיוחדות היו מתאספים אלפי איש לשמוע את דבריו המתוקים במשך ארבע וחמש שעות. נתפרסם כ"חד בדרא" בנגלה ובנסתר בכל קצוי תבל, ונודע בקדושתו הרבה. בשנת תרכ"ט נסע לארץ ישראל להשתטח על קברות הצדיקים, ואז נתגלה לו מן השמים שהוא משורש נשמת בניהו בן יהוידע ועל שם כך קרא שמות לרבים מעשרות חיבוריו: בן איש חי, בן איש חיל, בן יהוידע, רב פעלים, עוד יוסף חי, ועוד.