אאא

בישיבת "תורת דוד" באשדוד בנשיאות הגרד"ח פינטו ובראשות הגר"ש רביבו נערכה עצרת חיזוק וסיום הש"ס במלאות השנה לפטירתו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל.

את ההספד המרכזי נשא ראש הישיבה הגר"ש רביבו, תלמידו של מרן זצ"ל.

עוד נשאו הספדים: הגרב"ד דיסקין ר"י אורחות תורה, בנו הגר"מ שטיינמן, תלמידו הגרמ"י שנייידר ונכדו הגר"ג הוניגסברג.