אאא

המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים הודיע לראש העיר אלעד, ישראל פרוש, כי הוחלט להכריז על אלעד כ"עיר יציבה" וזאת לאחר שהעיר קיבלה במשך שלוש פעמים ברציפות את פרס הניהול התקין.

מאז נבחר לפני כחמש שנים פעל ישראל פרוש כדי לאזן ולייצב את מצבה הכלכלי של עיריית אלעד. כעבור מספר חודשים בוטל החשב המלווה שמונה לעירייה, ומאז, במשך שלוש פעמים ברציפות, קיבלה העיר אלעד את פרס הניהול התקין.

עתה, התבשר ראש העיר על ידי המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים, כי מתוך 72 רשויות, הוכרזה גם העיר אלעד כעיר יציבה.

יצויין כי מדובר בפעם ראשונה שעיר חרדית מקבלת תואר זה, שנחשב ליוקרתי בקרב הרשויות הקיימות במדינה. עוד פרט ייחודי בהכרזה זו, היא העובדה שאלעד מדורגת 2 בדירוג הסוציואקונומי, ולמרות זאת, היא נחשבת מעתה עיר יציבה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

על מנת לקבל מעמד של רשות יציבה, על הרשות המקומית להציג למשרד הפנים נתונים כספיים המצביעים, בין השאר, על איזון תקציבי שוטף וגירעון נצבר של עד 12.5%.

רשות מקומית שנחשבת רשות יציבה, מקבלת הקלות משמעותיות שמאפשרות לה פעילות כלכלית תקינה, תוך המשך פיקוח דיפרנציאלי של משרד הפנים. בין ההקלות, הרשות תהיה פטורה מדיווח למשרד הפנים על תוכנית אשראי לזמן ארוך ופטורה מדיווח ומקבלת אישור לגבי חקיקת חוקי עזר. כמו כן, רק עיר שעומדת בכל דו"חות הביקורת, יכולה לקבל את תואר יציבות זה.

ראש העיר ישראל פרוש אמר עם קבלת הבשורה כי "זה קידוש ד' שהעיר אלעד קיבלה את האמון המקצועי. הוכחנו בסייעתא דשמיא בעבודה נכונה ומקצועית שאפשר לקדם עיר ממצב של חשב מלווה לדירוג יציבות, בתוך פרק זמן לא ארוך, כשבמקביל אנחנו מגבירים את השירות הניתן לתושב בכל התחומים המוניציפאליים".