אאא

על פי נתוני הלמ"ס, הערים מהם עברו הכי הרבה תושבים לירושלים בשנת 2017 היו דווקא הערים החרדיות בני ברק, בית שמש וביתר עילית. 44% מהעוזבים את העיר היו צעירים בשנת ה-20-34 מתוכם 1620 תושבים שעברו להתגורר בתל אביב.

הדו"ח שפורסם לראשונה ב-ynet, על ידי מכון ירושלים למחקרי מדיניות שפילח את נתוני הלמ"ס חשף כי למרות המשך ההגירה השלילית מהבירה ישנה מגמת ירידה בתופעה. על פי הדו"ח, בשנת 2017 עזבו את ירושלים ליישובים אחרים בארץ 17,100 תושבים ועברו אליה מיישובים אחרים בארץ 11,100 תושבים חדשים. הרמה הנמוכה ביותר בתשע השנים האחרונות. לשם ההשוואה בשנים 2015־2016, עזבו את העיר כ-7,900 תושבים. 

על פי הלמ"ס, הירידה במאזן ההגירה השלילי מירושלים ב-2017 נובעת בעיקר מעלייה במספר הנכנסים לעיר בשנה זו - 11,100, בהשוואה ל-9,700 נכנסים ב-2016 (עלייה של 1,400 איש) וירידה קלה במספר העוזבים (של 550 איש).

בנוסף לכמות החרדים הנכנסים לעיר, רוב העוזבים אינם חרדים. 70 אחוזים מהעוזבים את העיר הם חילונים ודתיים, לעומת 30 אחוז חרדים בלבד - 5,150 מכלל העוזבים. עם זאת, חלקם של החרדים במאזן ההגירה של האוכלוסייה היהודית לא השתנה כמעט בשלוש השנים האחרונות ועומד על 42 אחוזים.

בקרב העוזבים את ירושלים בלט אחוז הצעירים הגבוה. 44% מהעוזבים ב-2017 היו צעירים בני 34-20, והעיר אליה עזבו המספר הגדול ביותר של תושבים היא תל אביב, עם 1,620 ירושלמים שעברו אליה. בקרב עשרת היישובים שבמעלה מדרג הנכנסים לעיר ישנה בולטות ליישובים חרדיים וליישובים שבהם יש אוכלוסייה חרדית גדולה. הערים שמהן נרשמה הכניסה הגבוהה ביותר של תושבים לירושלים הן