אאא

רשת "כולל ש"ס אידן", שבנשיאות מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, חגגה את סיום הש"ס על ידי כל אברך שלמד 13,555 דפי גמרא לשנה. האברכים ציינו את הסיום במעמד בחינה בעל פה, על ידי הגאון רבי מיכל זילבר, ראש ישיבת זוועהיל, הידוע כבקי בש"ס ישר והפוך.

הרב זילבר הידוע היטב בשאלותיו המורכבות והמעניינות בנבכי הש"ס, עם מלכודות פוטנציאליות, לא שאל רק "איפה כתוב, מספר עמוד והמיקום בדף?".

את הבחינה של 42 האברכים לומדי רשת 'ש"ס אידן', הוא התחיל כשאלה ותשובה, אך ככל שהרב זילבר ניסה להתקיל את האברכים, כן מצא את עצמו מתמודד עם התשובות.

בין השאלות המעניינות, הוא שאל היכן מוזכר אליהו בש"ס, כשהכוונה היא לא לאליהו הנביא - התשובה נזרקה מיד: קידושין ע. - מאמר הגמרא כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו, ומבואר ברש"י שם שאין זה אליהו הנביא אלא מלאך אחר.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בנוסף, שאל היכן במס' ברכות נזכר שבת והיכן במס' שבת נזכר ברכות... והתשובות החלו להיזרק אחת לאחת. תחילה לשאלה הראשונה, היכן מזוכר דיני שבת בברכות, בשאלה זו התקבלו בערך חמש עשרה תשובות, כמו דף ו: שאסור לרוץ בשבת, דף ח: ענין שניים מקרא ואחד תרגום, דף יח. דיו באבלות בשבת, דף כ': מענין קידוש בשבת, דף כז: מענין התפילות בשבת, דף לט: מענין לחם משנה בשבת וכך בבת אחת נזרקו התשובות. לגבי השאלה השניה, איזה ברכות נזכרות במסכת שבת, התקבלו גם כן כמה תשובות, כמו דף כג. ברכות הדלקת נר חנוכה, דף קיט: ברכת ויכולו ודף קטז: ברכת המילה.

במכתב שכתב לאחר מכן, לגאון רבי אברהם אייזן, אב"ד פוזנא ומייסד כולל ש"ס אידן, כתב הרב זילבר: "פלאות ראתה עיני יקרת ידיעות הלומדים המופלגים שזכו ללמוד במסגרת הכוללים ש"ס אידן, ומתוך חיבה יתירה הם זוכים לטייל קצרות וארוכות בכל מרחבי הש"ס. וזאת למודעי שלהגיע להיקף ידיעות שכאלה בכל חלקי הש"ס, אי אפשר רק מתוך יגיעה ועבודה רבה, לנדד שינה ולמעט בשיחה, ולהתנזר מכל ענייני עוה"ז, ולעסוק בתורה יומם ולילה".

את מכתבו מסיים: "ואשרינו שזכינו לראות חבר תלמידי חכמים מופלגים שכאלה, ויהא רעוא קדם אבונא דבשמיא שכשם שזכו לסיים ולשנן את תלמוד הבבלי, כן יזכו לקנות וללמד ש"ס ירושלמי וארבעה חלקי שלחן ערוך ושאר חלקי התורה בנגלה ובנסתר".