אאא

עם כניסת ראש העירייה החדש של בני ברק, אברהם רובינשטיין, לתפקידו, הוא החל להתמודד עם מאבקים על שטחים ופינוי מבנים לא חוקיים שנבנו על שטחים ירוקים השייכים לציבור, כאשר מנגד יש המאיימים בהפגנות ומהומות, כפי שדווח בהרחבה רק ב'כיכר השבת'.

אתמול (שלישי) פורסם לראשונה ב'כיכר השבת' על משא ומתן שמתנהל על פינוי מרצון של בתי הכנסת, כולל בית הכנסת של 'הפלג הירושלמי' - שסביבו מתנהל עיקר הבלגן, וכן בית הכנסת של חסידות בעלזא. 

הבוקר, אגף ההנדסה והפיקוח על הבניה בעיריית בני ברק, מפרסם הבהרה רשמית תחת הלוגו של העירייה והכותרת: "הודעה והבהרה אודות שטחי הציבור בעיר".

בהודעה נכתב כי "לפני תקופה התעוררה העיר למציאות בלתי נתפסת - במטרה לקבוע עובדות בשטח, הונחו מספר מבנים יבילים ואף בניית קבע על שטחים בבעלות עיריית בני ברק שמטרתם 'שטח ציבורי בלבד מיועדים' (שטחים ירוקים) במחטף שאף בית משפט קבע כי אין לו כל היתכנות חוקית שהיא".

 

"יובהר ברורות", נכתב, "על פי חוק התכנון והבנייה הגדרת 'שטח ציבורי פתוח' (שצ"פ / שטח ירוק) הינה שטח השייך לכלל הציבור ומיועד לשטחי גינון, חורשות ומתקני ילדים - ולהן בלבד.

"שטחים אלו הינם רכוש הציבור, כאשר תפקיד הרשות המקומית להגן עליהם ולשמור על ייעודם המקורי".

בהמשך המודעה נכתב כי "עיריית בני ברק - מחלקת האכיפה מודיעה באופן שאינו משתמע לשתי פנים: השתלטות על שטחים המיועדים לגינות משחקים היא חציית קו אדום. חלק גדול מהפולשים כבר פונו ובמקומם אף הוצאו הליכי הקמת גינות ופינות ירוקות לרווחת התושבים בהתאם לייעודן החוקי של שטחים אלו על פי חוק".

בעירייה מבהירים לסיום כי "כל הפולשים כולם, ללא יוצא מן הכלל, יפונו כחובתה של הרשות, כהכרעת בית המשפט וכהוראת מנהל התכנון ומשרד הפנים".