אאא

הישראלים שמנים יותר: כל עולה מדו"ח מצב הבריאות של המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות. על פי הנתונים יותר ממחצית הבוגרים בישראל סובלים מעודף משקל ומהשמנת יתר. הדו"ח שהתפרסם הבוקר (רביעי) ב'ynet' מבוסס על נתונים שנאספו מארבע קופות החולים - כללית, מכבי, מאוחדת ולאומית - בהתייחס לשנת 2017.

אם תהיתם, הגברים שמנים יותר. כ־62% מהגברים ו־53% מהנשים בגילי 20–64 אובחנו כסובלים מעודף משקל או מהשמנת יתר. באופן מעניין בעוד אצל הגברים לא נמצא קשר בין השמנה למצב סוציו־אקונומי, הרי אצל הנשים נמצא שככל שהמצב הסוציו־אקונומי טוב יותר, כך ניכרת ירידה במשקל.

אל מול המבוגרים השמנים, הנתונים מצביעים דווקא על מגמת שיפור בתופעת ההשמנה בקרב ילדים: בשנת 2017 סבלו 7.1% מהילדים בגיל שבע מהשמנת יתר, בהשוואה ל־7.6% ב־2016 ו־8.1% ב־2015. מהנתונים עולה כי 77% מהבנות ו־76% מהבנים נמצאים במשקל תקין. אצל בנים בדירוג סוציו־אקונומי נמוך נמדד רזון בשיעור של כמעט פי שניים מאשר אצל ילדים בדירוג סוציו־אקונומי גבוה. אצל הבנות נרשם פער גדול עוד יותר.

 "סעיף זה מחדד את סוגיית חוסר הביטחון התזונתי אצל ילדים במצב סוציו־אקונומי נמוך ומחייב פתרונות מורכבים המערבים גם את מערכת הרווחה", אומרת עורכת הדוח, פרופ' רונית קלדרון־מרגלית.

הדוח מאשר גם את תופעת הירידה במספר המעשנים וחושף כי 19.2% מהישראלים בגילי 16–74 מעשנים: 26.6% מהגברים ו־12.1% מהנשים. מדובר בירידה מתמשכת זה מספר שנים, אולם עדיין הנתון גבוה בהשוואה לממוצע במדינות ה־OECD שעומד על 18.4% בלבד.