אאא

הקרב בבית שמש: קבוצת אברכים ליטאים נועדה אמש (שלישי) עם כ"ק האדמו"ר מלעלוב בבית שמש בניסיון להסביר את עמדת 'דגל התורה' שמסרבת להצטרף לקואליציה של ראש העיר עליזה בלוך.

האדמו"ר מלעלוב, הוא רבו של נציג 'שלומי אמונים' שמעון גולדברג שקיבל הוראה מרבותיו להיכנס לקולאיציה בבית שמש.

האברכים ישבו עם האדמו"ר במשך שעה ארוכה ודנו על ההסכם שנחתם בין עליזה בלוך לבית היהודי, הסכם שלטענת 'דגל התורה' וש"ס, בגנו הן מסרבות להיכנס לקאוליציה, ואף רבנים מקרב 'אגודת ישראל' והקנאים יצאו במכתב חוצץ נגד קואליציית בלוך.

לדברי האברכים, האדמו"ר שמע את דבריהם ואמר כי שמע דברים הפוכים מנציגו בעירייה שמעון גולדברג. עוד אמר כי בימים הקרובים יבדוק את הנושא לעומק ויבחן את הדברים.

יצויין כי במהלך הפגישה הגיע בהפתעה שמעון גולדברג והחל ויכוח בין הנוכחים בנושא המושג סטטוס קוו, שלטענת 'אגודה' הובטח להם כי יישמר.