אאא

בישיבת "כנסת יצחק" בחדרה, הוחתמו מאות בחורי הישיבה על מסמך בו הם מתחייבים שלא לעזוב את קמפוס הישיבה ללא אישור של הנהלת הישיבה, במסמך מודגש כי הדבר כולל יציאה להפגנות נגד מעצרם של תלמידי ישיבות, המתקיימות מעת לעת על ידי 'הפלג הירושלמי'.

בהנהלת הישיבה הסבירו כי לא בכל הפגנה ישנה הוראה מגדולי התורה חברי המועצת של הפלג הירושלמי לצאת מהיכלי הישיבות מכל הארץ להשתתף, ויש מחאות שנקראים לצאת אליהם רק פעילים תושבי העיר בה מתקיימת ההפגנה, בני ברק, ירושלים, וכדו'.

רק אחת לתקופה מתקיימת הפגנה גדולה אליה יש הוראה לצאת מכל הארץ. היציאה מחדרה להפגנה בבני ברק כרוכה, לדברי הנהלת הישיבה, ביציאה מוקדמת וחזרה מאוחרת מאוד מה שמשבש מאוד את השטייגען בישיבה.

ראש הישיבה הגאון רבי יהושע ארנברג החליט כי כלל בחורי הישיבה יחתמו על המסמך, בו נכתב כי ניתן יהיה לעזוב את הקמפוס של הישיבה בחדרה רק באישור של ראשי הישיבה, תוך הדגשה כי כאשר תהיה קריאה לכלל בחורי הישיבה לעזוב את הגמרא ולצאת מובן הדבר שראשי הישיבה יאפשרו גם לבחורי חדרה לצאת 

אחד מבחורי הישיבה סירב לחתום על המסמך וזאת עקב היותו "אסיר" לשעבר והוא הושעה מהישיבה עד אשר יחתום על הסעיף המדובר.