אאא

 ה'בעל מנגן' במודז'יץ: החסיד ר' איצ'ה ליפא פישביין ז"ל