אאא

ימים ספורים לאחר שעיריית בני ברק יצקה את היסודות להנחת קראוון עבור בית הכנסת 'דרכי שמואל' של 'הפלג הירושלמי' בקריית הרצוג, הבוקר (שלישי) הרסה העירייה את היציקה.

כפי שנחשף ב'כיכר השבת', עיריית בני ברק מנהלת בשבועות האחרונים משא ומתן עם בתי הכנסת שנבנו באופן לא חוקי בעיר, בתקופת הבחירות, על שטחים ירוקים, לפינוי מרצון.

במסגרת ההסכם של העירייה עם גבאי בית הכנסת 'דרכי שמואל', שעיקר המאבק מתנהל סביבו, סוכם על מתן שטח חילופי לבית הכנסת בסמוך למתנ"ס בשכונת קרית הרצוג.

הריסת היציקה החדשה, הבוקר
הריסת היציקה החדשה, הבוקר
הגדלה

העירייה, שביקשה להראות את רצינות כוונותיה, שלחה את עובדיה ליצוק בטון בשטח, אלא שמנהלי המתנ"ס והסוכנות התנגדו ואף פנו לבית המשפט בטענה כי ישנו צו האוסר לאפשר הקצאה בשטח המדובר.

הבוקר, כך עולה מתיעוד שהגיע לידי 'כיכר השבת', העירייה הרסה את היציקה החדשה, כאשר המשא ומתן בין הצדידם נמשך, בעוד ב'פלג' מבהירים כי פינוי מרצון יתאפשר רק תמורת שטח חלופי לבית הכנסת.

בתוך כך, בד"צ 'העדה החרדית' בראשות גאב"ד הגרי"ט וייס והראב"ד הגר"מ שטרנבוך, מתערבים לראשונה במחלוקת שבין 'דגל התורה' ל'פלג הירושלמי' כשהם מצדדים בצד 'הפלג' - נגד פינוי בית הכנסת.

תחת הכותרת "השקט לא נוכל", כותבים חברי הבד"צ: "שמענו על כוונה לפנות ולהחריב בית הכנסת בעיר בני ברק, דבר שכרוך באיסורים חמורים ויביא לחילול ד' נורא.

מכתב בד''צ 'העדה החרדית'
מכתב בד"צ 'העדה החרדית'

"וחייבים לפעול ולהפעיל לבטל את תכנית ההרס ויוכלו להמשיך בתורה ותפילה בבית הכנסת שם, ואנו מבקשים מרבנים שליט"א ועסקני ציבור בארץ ובגולה שישפיעו על ביטול תוכנית ההרס.

"והשי"ת יהא בעזרנו על דבר כבוד שמו ובית מקדש מעט, ובזכות זה נזכה לבנין ביהמ"ק בב"א בביאת גוא"צ אמן".

החתומים: הגאב"ד הגאון רבי יצחק טוביה ווייס, הראב"ד הגאון רבי משה שטרנבוך וחברי הבד"צ הגאון רבי אברהם יצחק אולמן, הגאון רבי יהושע רוזנברגר, הגאון רבי יעקב מענדל יארוויטש והגאון רבי יהודה במוהגרי"י פישר.

 

בתוך כך, גם הגאון רבי אברהם דב אוירבך, ראב"ד טבריה, מתערב בפרשה ובמכתב מיוחד מוחה על הכוונה לפנות את בית הכנסת.

"על דבר השמועה כי באה לנתוץ ולהאביד בית גדול, בית הכנסת ובית המדרש "דרכי שמואל", ע"ש אחי הגדול ראש הישיבה מוהר"ר שמואל זצ"ל, בעיר בני ברק, היה לא תהיה, לא תעשון כן לה' אלקיכם", כותב הרב אוירבך.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מכתב הגרא''ד אוירבך
מכתב הגרא"ד אוירבך
הגדלה

הרב אוירבך ממשיך וכותב: "והאמת מה אומר ומה אדבר, בשומעי ענין זה מיד עלו במחשבתי דברי הגמ' ביבמות (צו, ב) "כך היה המעשה בבית הכנסת של טבריא בנגר שיש בראשו גלוסטרא שנחלקו בו רבי אלעזר ורבי יוסי עד שנקרע ספר תורה בחמתן,(בכעס) והיה שם רבי יוסי בן קיסמא אמר תמיה אני אם לא יהיה בית הכנסת זו עבודת כוכבים וכך הוה", עכ"ל הגמ'.

"מה היה אומר כעת רבי יוסי בן קיסמא על מה שקורה בבני ברק, "תמיה אני אם לא יבנו על המקומות הירוקים האלו בתי תיפלה, בתים לכפירה ומינות אקדמיה וכל מכללותיה", וראש העיר הלזה יגן עליהם בגופו, אוי לנו שכך עולה בימינו.

"ובאמת צריך לדעת כי חרפה כזו לא יכולה לקרות בשום מקום, וק"ו לא בעיר ב"ב שבוניה הם שלושה, ר' יצחק גרשטנקורן שגאל את הקרקעות, והרב מפוניבז' שהחל להופכה למטרופולין של ממש בכל המובנים הן בישיבותיה והן בכללות בנינה, ומרן החזו"א זיע"א שהיה עומד על גביהם, וכל מעשה בעיר הזו צריך לחשוב מה היו אומרים ע"ז מיסדיה.

"הרי פשוט דאינם מוצאים מנוח לנפשם מצער החרפה הזו. יתן ה' וכל הנוגעים בדבר יתעשתו ותחזור התבונה לליבם, וישימו מעצור לכל ההתנהלות הנפשעת הזו. הכואב ונאנח על המצב, אברהם דוב אויערבאך".

הריסת היציקה החדשה, הבוקר
הריסת היציקה החדשה, הבוקר
הריסת היציקה החדשה, הבוקר
הריסת היציקה החדשה, הבוקר
הריסת היציקה החדשה, הבוקר
הריסת היציקה החדשה, הבוקר
מכתב הגרא"ד אוירבך
מכתב הגרא"ד אוירבך