אאא

שורת רבנים, אנשי חינוך, בכירי משרדי הממשלה ואישי ציבור נטלו חלק בכנס 'נוער בסיכוי' שעמד בסימן "הופכים את הנוער בסיכון, לנוער עם סיכוי" – הגר"ד גרוסמן, הרב יהושוע איכנשטיין, הרב ברוך צבי גרינבוים, הרב אברהם שטרן מנהל קריית בנות, הרב ברוך רקובסקי ראש מוסדות בלומנטל, מר אביגדור קפלן מנכ"ל משרד העבודה, רה"ע י-ם משה ליאון, מר אביגדור קפלן מנכ"ל משרד העבודה והרווחה, מר חיים מויאל מנהל אגף שח"ר במשרד החינוך וח"מ אברהם בצלאל, נטלו חלק בפאנל המרכזי.

 וידאו מסכם של הכנס

כנס "נוער בסיכוי" הינו יוזמה פרטית אשר חרתה על דגלה "הופכים את הנוער בסיכון, לנוער עם סיכוי". ליוזמה הצטרפו ועדת היגוי המורכבת מאנשי מקצוע ואישים בכירים, המובילים את תחום נוער בסיכוי במגזר החרדי. מיוזמה אישית, הפך כנס "נוער בסיכוי" למהלך חברתי וגל ענק שלא ניתן לעצור, זאת בזכות שלוש עובדות מרכזיות: כמות ואיכות המשתתפים, אחדות מקיר לקיר של כלל הגופים העוסקים בטיפול בבני הנוער ותוכן מקצועי שטרם נראה כמותו במגזר החרדי.

 

"נוער בסיכוי": היום שאחרי כבר כאן!

עצם קיום הכינוס, זו בשורה של ממש לכל תחום הנוער החרדי המתמודד. הדבר הורגש לאורך כל היום, לא רק בפאנלים המקצועיים אלא גם בעשרות חיבורים שנוצרו בין גופים, אנשי מקצוע ומשרדי ממשלה. בכירים הדגישו למשתתפים: "זה דבר מבורך שהיה צריך לקום מזמן וטוב שזה קורה עכשיו".

ולאור דרישת כל הגורמים המקצועיים וההצלחה של "נוער בסיכוי" הוחלט להעצים את 'נוער בסיכוי' עם מטרות ברורות:

• 'נוער בסיכוי' פועל מתוך רצון לקדם את כל תחום טיפול בבני הנוער במגזר החרדי.

• להמשיך לגשר בין משרדי הממשלה למגזר החרדי בכל התחום.

• לפעול ולהוביל לפתיחת מכרז הכוונה מגזרי ארצי.

• לפעול לפיתוח פרויקטים למניעת נשירה.

• לקדם פרויקטים חדשים לטיפול בבני הנוער.

• לקיים כנס שנתי ארצי וימי עיון ממוקדים לאורך השנה.

• לקיים פורומים מקצועיים: פורום ראשי ישיבות, פורום משרדי ממשלה, פורום אנשי מקצוע, פורום רשויות מקומיות, פורום נבחרי ציבור, פורום מוסדות וארגונים.

הפאנל המרכזי

בפאנל המרכזי בכנס "נוער בסיכוי" השתתפו מאות אנשי מקצוע, אנשי חינוך ורבנים העוסקים בנוער בסיכוי. בשולחן הכבוד ישבו: מייסד מוסדות 'מגדל אור' ונשיא הכנס "נוער בסיכוי תשע"ט" הגר"ד גרוסמן, הגאון הגדול רבי יהושוע איכנשטיין, רה"ע י-ם הנבחר משה ליאון, הרב אברהם שטרן מנהל קריית בנות, הרב ברוך רקובסקי ראש מוסדות בלומנטל, מר אביגדור קפלן מנכ"ל משרד העבודה והרווחה, מר חיים מויאל מנהל אגף שח"ר במשרד החינוך, הרב ברוך צבי גרינבוים ראש ישיבת דרך ה', מנכ"ל אורט ישראל מר צבי פלג, הרב אשר יחיאל קסל רב כפר נוער זוהרים, חבר מועצת העיר ומחזיק תיק קידום נוער הרב אברהם בצלאל ושורת ראשי ישיבות ואישי ציבור.

המושב המרכזי שעמד בסימן 'כולנו נוער בסיכוי', התכנס בעיצומו של הכנס באולם המרכזי. בדברים שנשא הגאון הגדול רבי יהושע אייכנשטיין ראש ישיבת יד אהרון, אשר מלווה שנים רבות פרויקטים לנוער בסיכוי, הסביר הרב למשתתפים ולנציגי משרדי ממשלה שטיפול בבני נוער בסיכוי הוא דבר רגיש מאוד, שחייב להיות בהוראה והכוונה של גדולי הדור. הרב אייכנשטיין הדגיש שגדולי הדור הכשירו מזה שנים רבות את עמותת מת"ן לטפל בכל תחום הישיבות לנוער בסיכוי, מת"ן הוא הגוף המלווה של הישיבות ועל משרדי הממשלה לעבוד בהתאם להוראות גדולי הדור.

הרב יהושוע אייכנשטיין
הרב יהושוע אייכנשטיין
הגדלה

רה"ע י-ם משה ליאון שזו הבמה הראשונה במגזר החרדי בה הוא נואם מאז בחירתו לראשות העיר, שיבח את יוזמי הכינוס ואמר בדבריו "אנחנו מנהיגי הציבור, הורים, מורים וכל מי שבעל השפעה על הנערים, קובע את עתידו של הנער. בחמש השנים האחרונות כשהייתי חבר מועצה ומחזיק תיק המנהלים הקהילתיים, נתקלתי בנושא מקרוב וראיתי עד כמה הנושא דורש טיפול. ליאון הרגיש לנושא נוער בסיכון התחייב: "אני מבטיח כראש העיר אטפל בנוער ואקצה לנושא משאבים מיוחדים יחד עם ממשלת ישראל". בסיום דבריו אמר: "אני מברך את כל המשתתפים ומודה לכל העוסקים בנושא, מבטיח שהעירייה תעמוד לצדכם".

רבה של מגדל העמק ונשיא הכנס, הגר"ד גרוסמן שליט"א פתח את דבריו במעלת חשיבות הכנס המאגד את כלל אנשי החינוך במטרה לסייע לכל נער, הרב הדגיש "כי לכל נער יש סיכוי" וסיפר למשתתפים על הנערים היוצאים ממוסדות מגדל אור לאחר שקיבלו את כל הכלים וההדרכה לחיים נכונים. הרב שיבח את יוזמי הכנס והסביר למשתתפים, כי את הנוער בדורנו יש לקרב באהבה ובחיבוק. עשרות אישי החינוך שנכחו בפאנל המרכזי, היו מרותקים לדבריו המדויקים של הרב ולהסבר המקיף על תופעת הנוער.

הרב גרוסמן נושא דברים בפאנל המרכזי
הרב גרוסמן נושא דברים בפאנל המרכזי
הגדלה

נציג עולם הישיבות לכנס היה הרה"ג ברוך צבי גרנבוים ראש ישיבת דרך ה' אשר פועל רבות בתחום נוער בסיכוי. הרב גרנבוים חידד בדבריו את חשיבות קיום הישיבה בשרשרת הטיפול בבני הנוער, בכך שהישיבה היא המקום הטוב ביותר והטבעי ביותר לטיפול בבני הנוער בסיכוי במגזר החרדי.

הרב גרינבוים
הרב גרינבוים
הגדלה

הרב אברהם שטרן, מנהל 'קריית בנות' המוסד המוביל בטיפול בנערות, הדגיש שלאורך עשרות שנים בקריית בנות מובילים אמירה ברורה "קריית בנות זה בית", עצם התפיסה הזאת של לתת באמת, תחושה של בית, מאפשר לתלמידות לבנות בתים יהודים עם עתיד בטוח. הרב שטרן הזכיר בדבריו את אביו מייסד קריית בנות, הרב אברהם ישעיהו שטרן זצ"ל אשר הבין כבר לפני 40 שנה, שגם במגזר החרדי חייב להיות טיפול מקצועי עם כל הרגישות הנדרשת, את חזון המייסד אנו רואים היום בהצלחה הגדולה של קריית בנות. יוזמי הכנס החליטו לצרף את הרב לפאנל המרכזי, על מנת לחדד למקבלי ההחלטות ולמשרדי הממשלה את חשיבות ההשקעה גם בנערות בסיכון.

גם הרה"ג ברוך רקובסקי מנהל מוסדות בלומנטל, השתתף בכנס המרכזי. מוסדות בלומנטל היו ונשארו עד היום פורצי דרך בתחום טיפול בבני הנוער והם מציעים מגוון פתרונות בתחום, אחד הדברים הבולטים במוסדות זו האהדה של כל הגורמים המקצועיים בפעילות המוסדות. אנשי המקצוע קבסי"ם ועוס"ים מעריכים את הטיפול המקצועי של בית בלומנטל, יחד עם טיפול אישי המסור של הצוות. כמו כן צוות של מוסדות בלונמטל השתלבו בתוכן המקצועי של הכנס והוסיפו רבות בפן המקצועי.

מחזיק תיק קידום נוער חבר מועצת העיר י-ם הרב אברהם בצלאל פתח את דבריו בהסבר על פעילות אגף קידום הנוער וכן בדרכי הטיפול המעניקים גורמי המקצוע והמדריכים הפועלים תחת האגף. בצלאל אמר: "מתפקידנו לתת להם את כל הכלים, הנוער נמצא אצלנו בחשיבות הגבוהה ביותר". והוסיף "בקדנציה הקרובה נכפיל את התקציבים ונסייע לכל נער ירושלמי". מהכינוס יוצאת אמירה ברורה לנערים, נערות והורים: אתם לא לבד!

אחת ההופעות המרשימות בפאנל היה נאומו של מר צבי פלג מנכ"ל אורט ישראל, אשר הדגיש את המחויבות של רשת אורט למגזר החרדי. באורט מובילים פתיחת מוסדות לנוער בסיכוי במגזר החרדי עם אמירה ברורה של מנהל המגזר החרדי ברשת אורט הרב מיכאל לייבוביץ "לפעול כולנו יחד על מנת להחזיר כמה שיותר בנים הביתה ולבנות להם עתיד בטוח, כבר השנה אורט ישראל תפתח עוד שלושה מוסדות למגזר החרדי".

מר חיים מויאל מנהל אג"ף שח"ר במשרד החינוך, התבטא בכנס: "אנו רוצים למנוע נשירה, לא משנה איך ולא משנה איפה. יחד עם זאת, לתת כלים מקצועיים לאנשי החינוך, על מנת לייצר תרבות מקצועית המותאמת למגזר החרדי שתמנע נשירה".

הרב אשר יחיאל קסל רב כפר זוהרים העוסק מזה כשני עשורים בתחום הנוער אמר בהתרגשות: "היום הזה זה אבן דרך וזה יום גדול מאוד למגזר החרדי", הרב קסל העביר גם מסר ברור: "המציאות היום מחייבת את כל גורמי החינוך במגזר החרדי, לחשיבה מחודשת איך להעביר את המשמעות של דרך ה', לנערים ולנערות כדי שלא יצטרכו להשתמש בכלים לא טובים שלא יוצרים משמעות אלא גוררים אותם למציאות שלפעמים אין דרך חזרה ממנה".

בכירי משרדי הממשלה שנטלו חלק במגוון מושבי הפאנלים, הוכיחו כי כולם מאוחדים למען 'הנוער בסיכוי' ומטרת המדינה לקדם ולתמוך בפרויקטים אלו. הכנס היווה הזדמנות נדירה, להכיר מקרוב את הנעשה בשטח וליצור דו שיח בלתי אמצעי עם אנשי המקצוע. בחודשים האחרונים ובדיונים לקראת הכנס, הנהלת הכנס נפגשה עם בכירי משרדי הממשלה, בניהם: מר אביגדור קפלן מנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים וגב' אלין אלול סמנכ"לית תחום הנוער. מר חיים מויאל מנהל אגף שח"ר במשרד החינוך וגב' רות אלמליח מנהלת המחוז החרדי. מר דני שחר מנכ"ל הרשות למאבק בסמים ואלימות ואלכוהול במשרד לביטחון פנים וגב' אמי פלמור מנכ"לית משרד המשפטים שפעם ראשונה שמשרד המשפטים נתן חסות לכנס חרדי וחשוב להם מאוד להוביל תהליך של חיבור עם המגזר החרדי . זאת במטרה משותפת לסייע ככל הניתן לנוער המתמודד "הופכים את הנוער בסיכון, לנוער עם סיכוי". בכל המפגשים הבהירו בהנהלת הכנס "כל פעולה חינוכית וטיפולית עבור בני הנוער במגזר החרדי, חייבת להיות בהוראה, הכוונה והנחיה של גדולי הדור". וזאת בכדי למגר את תופעת הנשירה ולאפשר לבני הנוער להתפתח בקהילה ולהעניק להם הזדמנות לעתיד טוב יותר.

גם חיבורו של הרב אורי זוהר לכנס זו לא הפתעה, "זהו דבר טבעי" אומרים בסביבתו. אבל ההפתעה היא עוצמת ההתגייסות והרצון העז של הרב אורי זוהר להשפיע במקום הנכון ובזמן הנכון, למרות שנבצר מהרב להשתתף בכנס, הוא שלח את ברכותיו בסרטון ואף כתב מאמר משמעותי לספר "נוער בסיכוי".

ספר נוער בסיכוי

הספר "נוער בסיכוי" מרכז לראשונה את כל תחום הנוער, עם מידע רב ותוכן מקצועי. סדרת מאמרים נכתבו במיוחד עבור נוער בסיכוי והם מהווים תעודה מקצועית של התחום. בספר ישנו גם אלפון של כל אנשי המקצוע ומוסדות החינוך המסייעים לנוער. לאור הביקוש הספר יודפס במהדורה שניה עם שדרוגים והוספות ויהפוך לכתב עט תקופתי עם עדכון על פתיחת מוסדות וחידושים בתחום.

משרדי ממשלה שותפים בנוער בסיכוי

משרדי הממשלה - שותפות מלאה: בפעם הראשונה השתתפו תחת קורת גג אחת, ארבעה משרדי ממשלה אשר רואים בנוער בסיכוי הזדמנות לחיבור עם המגזר החרדי. יש לציין את השתתפות הפעילה של משרד המשפטים, בניהולה של הגב' אמי פלמור מנכ"לית המשרד, אשר ניהלו שולחן עגול עם נציגי המוסדות והארגונים במטרה לייצר שיתופי פעולה עם המגזר החרדי בכל תחום נוער בסיכוי. בנוסף בכירי המשרד נטלו חלק בתוכן המקצועי ויצרו דו שיח בלתי אמצעי עם גורמים רבים.

כנס "נוער בסיכוי" - מרתון של תוכן מקצועי:

הכנס נפתח בשעות הבוקר, במושב הראשון שעסק במבט גדולי הדור שליט"א על נושא הנוער בסיכון 'אל תשלח ידך אל הנער' בהשתתפותו המרכזית של הרב משה בלוי והמשיך אל שנים עשר פאנלים מקצועיים בששה מושבים שונים שנערכו במשך היום, בהשתתפות שורת אישי חינוך, מטפלים, מנהלי מוסדות וארגונים, יוזמי פרויקטים לנוער וראשי ישיבות.

כותרת הפאנלים בכנס היו:

* "ההורים במרכז - מיצוב ההורים כעוגן המרכזי לצמצום תופעת הנוער המתמודד".

* "לתפוס את הסיפור בזמן, איך למנוע את הנפילה".

* "הקשר בין אנשי המקצוע לקהילה".

* "הפרעות קשב וריכוז כגורם סיכון".

* "איתור והכוון מותאם – סוד ההצלחה".

* "המאור שבה מחזירה למוטב".

* "דור שני לבעלי תשובה, התופעה והאתגר".

* "המקום של הרשות המקומית בטיפול בנוער בסיכוי".

* "פנימיות, בתים חמים, מרכזי חרום זה גם סיכוי"

* "הישיבה בעדיפות ראשונה לנוער בסיכוי"

* "פגיעות מעגלים והשפעות"

* "מבני נוער לחיים של מבוגרים, מיומנויות נדרשות"

התצוגה המקצועית

שורה של גופים בחרו להשתתף בתצוגה המקצועית של נוער בסיכוי, ביניהם:

מוסדות "אוהל אשר" בראשות המנהל הרב שמעון רווח, סיכם את הפעילות בתערוכה בהצלחה גדולה וזכה בזכות הפעילות לחיבורים עם עשרות אנשי מקצוע שלא הכיר מעולם. הרב רווח אמר "משנה לשנה הציבור שלנו גדל ויחד איתו הצורך בטיפול מקצועי, זה מחייב אותנו מנהלי המוסדות להיערך ולכן אני מברך את היוזמים ומקווה להמשיך יחד איתם בפעילות לטובת נוער בסיכוי".

ביטוח חדש לאנשי מקצוע - אחד השותפים בכנס הינו הרב יוסף רפאלי בעל סוכנות הביטוח "רפאלי ביטוחים" אשר הביא בשורה של ממש ליועצים והמטפלים, ביטוח אחריות מקצועי לעולם הטיפול. "תחום טיפול בבני הנוער שלנו מאוד קרוב לליבי, כמו כולם אני פוגש את הסוגיה בכל מקום. אני שמח לתרום את חלקי במהלך המבורך של כנס "נוער בסיכוי" ולאפשר למטפלים ואנשי מקצוע לעבוד בצורה מקצועית ובטוחה" אמר הרב רפאלי. בנוסף מזכיר הרב רפאלי לכל העצמאים בתחום טיפול בבני נוער, את חובת הפנסיה לעצמאים אשר נכנסה בתוקף בתאריך 1.1.2019 וגם בתחום זה מציעים "רפאלי ביטוחים" שירות מקצועי.

משרד רואי החשבון BDO בניהול רוה"ח יואל טולדנו, עם הפנים לנוער בסיכוי: השתתפות ר' יואל טולדנו בכנס נוער בסיכוי לא הפתיע את המארגנים, את מותג BDO ניתן לפגוש בכל צומת חשובה, משרד BDO מלווה את גדולי המוסדות והעמותות במגזר החרדי. עבור ר' יואל טולדנו היה חשוב להעביר מסר למנהלים: "התנהלות נכונה זה תרומה ישירה להצלחת העשייה לבני הנוער, קבלת תקציבים ממשלתיים ותמיכות, מתחילים בניהול נכון של העמותה ובעריכה מקצועית של דו"חות כספים" במסגרת הרצאתו הציע ר' יואל סדרת פתרונות לניהול נכון ואמר שהוא שמח להתחבר למהלך חברתי ולתרום מהנסיון של BDO בניהול הכלכלי מקצועי של המוסדות.

תוכן ייחודי - ועדת ההיגוי של "נוער בסיכוי".

במהלך מחצית השנה הוועדה בניהולו של הרב גבריאל כהן, נפגשה מספר פעמים. במקביל, הנהלת הכנס ערכה בדיקות עומק בשטח, על מנת לדעת מה הם הנושאים הבוערים בתחום. כל העבודה של חברי ועדת ההיגוי יחד עם השותפים לכנס, הובילה לתכנייה ייחודית שטרם נראתה בכנס מקצועי במגזר החרדי: 12 פאנלים עם השתתפות שיא ודרישה מהמשתתפים לעוד כינוסים מסוג זה. לאור ההצלחה בתוכן המקצועי, הנהלת הכנס החליטה יחד עם ועדת ההיגוי, להיערך בחודשים הקרובים לסדרת ימי עיון ממוקדים.

שולחנות עגולים

במסגרת הכנס נערכו שולחנות עגולים מקצועיים של אנשי נוער בסיכוי, השולחנות יצרו גשר חי בין משרדי הממשלה למגזר החרדי בכל תחום טיפול בבני הנוער. בשולחנות השתתפו בכירי משרדי ממשלה: רווחה, חינוך, משפטים וביטחון פנים ולקראת השנה הקרובה מתוכננים כבר מספר ישיבות נוספות. השולחנות העגולים יצרו דו שיח ישיר והניבו תובנות חשובות אשר יעזרו לכל הגורמים בעבודה המקצועית, כנס "נוער בסיכוי" נחתם במושב סיום בשם "והשיבו לב אבות על בנים" והסתיים במופע מרגש עם קבוצת הפלייבק "אור חוזר".

נוער בסיכוי – מגילה היסוד

רגע של אחדות – נחתמה מגילת היסוד של נוער בסיכוי: במעמד מיוחד חתמו כל הבכירים על מגילת היסוד של נוער בסיכוי, היה זה רגע מרגש של אחדות וכפי שהגדיר אחד המשתתפים "יש כאן חשמל באויר, קורה כאן משהו גדול".

מתוך המגילה: "בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, מרנן חכמי התורה, ראשי ישיבות, מנהלי המוסדות, ראשי הארגונים, אנשי המקצוע ויושבי על מדין, פרנסי הציבור, בעזרת ה' יתברך בסוד ישרים ועדה, בכנסיה לשם שמים ולמען חינוך בדרך התורה של בני הנוער היקרים שלנו. פה עיר הקודש ירושלם תובב"א קרתא דדהבא, יום רביעי בשבת, עשרים ימים בחודש כסלו שנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ותשע לבריאת העולם".

"נתאספנו יחדיו לתשועה ברוב יועץ, למען נוער בסיכוי, כאשר עינינו הרואות, כי בני הנוער שלנו גדלים בדור תהפוכות הוא ומחויבים אנו הממונים על משמר החינוך לעשות הכל למען עתידם של בני הנוער בכל אתר ואתר כי אז תקוותינו לעמוד איתנים כאיש אחד בלב אחד, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק". מגילת היסוד מסתיימת בתפילה: "ואנו תפילה לאל עליון מקבץ נדחי ישראל, שחפץ ה' בידינו יצלח, להגדיל תורה ולהאדירה, שנזכה לגדל בנים ובני בנים, ויהי נועם ה' אלקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו. אמן ואמן".

הנוער בסיכוי אלו הבנים והבנות שלנו והפעילות למענם היא צורך הדור, כי רק ביחד, בכוח ובאחדות סביב גדולי הדור, נצליח במשימה החשובה. - לבני הנוער שלנו יש סיכוי!

פאנל מרכזי בכינוס
פאנל מרכזי בכינוס
קהל המשתתפים יוצר חיבורים בין הגופים
קהל המשתתפים יוצר חיבורים בין הגופים