אאא

בשעות האחרונות החל תהליך שבמסגרתו משתחררים 957 אסירים מבתי הסוהר ומתקני הכליאה בהם הם מוחזקים.

המדובר באסירים פליליים שנשפטו לעד 4 שנות מאסר, ושירות בתי הסוהר (שב"ס) החליט לקצר את תקופת מאסרם כקיצור מנהלתי. הסיבה לצעד זה, היא הצפיפות והתנאים הירודים בבתי הסוהר.

מה שהוביל לשחרור המוני זה, הוא פסיקת בג"ץ בשנת 2017, שעל המדינה לספק שטח מחיה מינימלי לכל עצור במתקני הכליאה.

המדינה הבינה כי אין בידה אפשרות לשנות את התנאים הקיימים תוך תקופת זמן זו, ולכן לא היתה ברירה אלא לשחרר חלק מן האסירים ובכך לפנות מקום.

בתחילתו של תהליך, שוחררו הבוקר אסירים רבים מבית הכלא מעשיהו, ובהמשך ישוחררו שאר העצורים שזכו לכך. ההודעה על שחרור הפושעים נמסרה למאות נפגעי העבירות שביצעו.