אאא

רבות נכתב על "המבקר" בעיתון 'המודיע', בטאון הסיעה המרכזית ב'אגודת ישראל', המצנזר מן העיתון כל סממן ובו מסרים שונים, החל מאמצעי טכנולוגיה ועד אביזרים השייכים לנשים - כמו נעליים.

בעבר צונזר ב'המודיע' יועץ אסטרטגי מוכר לאחר שהחזיק בסמארטפון בישיבת ועדת השמונה של אגודת ישראל בירושלים. 

הבוקר נדמה כי "המבקר" הלך צעד קדימה כאשר צונזר באופן בוטה, מתמונת ישיבת המועצה באלעד, המחשב שבמרכז השולחן.

בעיתון 'המבשר', בטאון 'שלומי אמונים', המחשב לא צונזר מהתמונה והוא מופיע במלוא הדרו.

המדובר, בדיווח משותף של שני הבטאונים, תחת הכותרת "בהתאם להצעתו של ראש העיר ישראל פרוש: מועצת העיר אלעד אישרה הקמת שלושת הוועדות המרכזיות".

הידיעה ב'המבשר'
הידיעה ב'המבשר'
הידיעה ב'המודיע'
הידיעה ב'המודיע'