אאא

בשבת האחרונה שהו תלמידי הישיבה לצעירים 'תורת מרדכי' שעל-ידי מוסדות 'תפארת ישראל', יחד עם ראש הישיבות הגאון רבי ישראל מאיר דרוק, במתחם בצפון הארץ.

השבת יצאה אל הפועל רק ברגע האחרון ובעלות נוספת של עשרות אלפי שקלים, לאחר שכמעט בוטלה בשל הוראת מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי.

בתחילת השבוע שעבר, לאחר חיפושים רבים אחר מקום מתאים לשבת התאחדות לבני הישיבה בצפון, נמצא מקום מתאים, תוך הבטחה שבמקום ישנו חשמל כשר. אלא שביום חמישי התברר כי היתה אי הבנה ואין במתחם גנרטור עבור החשמל לשבת.

ראש הישיבה הגרי"מ דרוק הסתפק אם עליו לבטל את השהות במקום או רק לא להגיע בעצמו לאותה שבת שתתקיים עם רבני הישיבה הקטנה בלבד ופנה לשאול על כך את מורו ורבו הגר"ח קנייבסקי, שהשיב כי יש לבטל מיד את השבת במקום שאין בו חשמל כשר. 

בכדי למנוע עוגמת נפש הן לבעלי המקום והן לתלמידי הישיבה, החליט הרב דרוק לשכור לשבת אחת גנרטור שיתן חשמל לכל המתחם במהלך השבת, למרות שמדובר בעלות של עשרות אלפי שקלים.

ביום שישי הגיע הגנרטור למתחם וכך השבת יצאה אל הפועל כמתוכנן, מתוך חשמל בהידור.