אאא

לאחר ניצחונו של יצחק רביץ בבחירות הסוערות בטלז סטון, יוצא ח"כ אורי מקלב מי שפעל להבאתו של רביץ להתמודד ביישוב, למתקפה נגד "המשמיצים" כדבריו וחושף את הוראת גדו"י שלא לעשות קמפיין שלילי בבחירות.

בדבריו אמר מקלב: "תנועת דגל התורה שהאמינה בדרך האמת, בהצלחה הדרך שלנו הצליחה יותר מהוצאה אנחנו שמחים שנצמדנו לדרך, האמת נמצאת פה והיא תגיע להרבה מקומות דרך האיפוק וההבלגה".

"עמדנו בהרבה ניסיונות ולא עזבנו לרגע את הדרך, גם במצבים קשים שנראה היה שמפסידים, שהשמיצו והעלילו עלילות דמים. הדרך הזו הייתה לנגד עינינו וראינו שוב ושוב במקום החביב והקטן הזה גם פה הוכח שכאשר נצמדים לדרך האמת מנצחים".

ח"כ מקלב חשף את הוראת הרבנים שלא לערוך קמפיין שלילי: "רק קמפיין חיובי, על זה קיבלנו את ברכת גדולי ישראל, אנחנו שמחים להיות בקהילה הזו. זו הדגל שלנו. הניצחון הזה יוביל אותנו לפעילות למען הקריה שיש בה הרבה תורה וחסד הרבה ערבות הדידית, הבחירות האלו נגזרו עלינו ויצאו המונים שהזדהו עם המסגרת שלנו, אנחנו כבר לא צריכים להוכיח שאנחנו קיימים אלא צריכים לדאוג לציבור שלנו שהוא קיים".

את נאומו סיים מקלב: "הרב רביץ מביא איתו את הדרך הזו, את המעלות האלה הוא יוכיח כמ טלזסטון תיהיה ער משגשגת עיר של שלום, מקום של תורה וחסד מקום שיהיה טוב ונעים לגור פה".