אאא

לאור התערבות ההסתדרות בבית הרפואה החרדי בבני ברק, יפגשו מחר (ראשון) בבוקר מרנן ורבנן עם עובדי המרכז הרפואי 'מעיני הישועה' בבני ברק ויציגו את עמדתם הנחרצת נגד כל התערבות של ההסתדרות המבקשת להפוך את 'מעייני הישועה' לבית רפואה ככל בתי הרופאה בישראל, באמצעות נקיטת מהלכים  של השבתת בית החולים.

בעקבות טענות העובדים כי לא מדובר בשביתה שתסכן חיי אדם וכי גדולי ישראל לא קיבלו את התמונה המלאה, יגיעו מחר הרבנים בראשותו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי כי בכוונתם להגיע מחר באופן אישי למרכז הרפואי מעיני הישועה, כדי להציג את עמדתם כי יש להימנע בתוקף מהשבתת בית החולים. 

דבר הופעתם של גדולי ישראל בפני קבוצת העובדים במעייני הישועה, הנחשב לאחד מהגופים הגדולים המעסיקים במגזר החרדי, מעידה על החשיבות המיוחדת אותה מייחסים גדלי ישראל למרכז הרפואי , אשר הוקם ע"י הרב ד"ר משה רוטשילד זצ"ל, כבית רפואה על פי התורה וההלכה ועקרונות אתיקה יהודית, אשר מכוונת מאז היווסדה ע"י גדולי ישראל וחברי ועד ההלכה.

הצעד, חסר התקדים של גדולי ישראל להתייצב בבית החולים בעקבות סכסוך עבודה, בא בתגובה להודעת הסתדרות עובדי המדינה בראשותו של אבי ניסנקורן, שהכריזה על סכסוך עבודה ושביתת עובדי המנהל והמשק במרכז הרפואי מעיני הישועה, מאחר והדרישה לקבלת תוספות שכר לא נענתה על ידי ההנהלה.

בתגובה להודעת ההסתדרות פרסמו בסוף השבוע גדולי ישראל מכתב 'קריאת קודש' לעובדי בית החולים  בו שבים וחוזרים על עמדת גדולי ישראל בכל הדורות שקבעו כי מערכת בריאות לא שובתת. במכתבם כותבים גדולי ישראל כי "כל אדם אשר יראת השם בליבו, לא יתן יד ולא יטול חלק בדבר הזה".

במכתבם שפורסם ביום חמישי כותבים גדולי ישראל: "הנה נודע לנו כי ההסתדרות פועלת בקרב חלק מעובדי בית הרפואה, על מנת שישבתו בשבוע הבא. וכתב החזון איש "פועלים שאינם רוצים לעבוד מפני שאינם מרוצים מהשכר שקצב להם בעל הבית, אינם רשאים לשבות.

"ובפרט בבית הרפואה מעייני הישועה שבתחילת יסודו נוסד על מנת שכל שאלה תובא לפני ועד ההלכה של בית הרפואה והם יכריעו. וחס ושלום לפנות לכל גורם אחר שהם יכריעו בעניינים אלו. ובפרט כשמדובר בבית חולים שמתעסק בפיקוח נפש, ואם יקרה ח"ו איזה אסון בעקבות השביתה במישרין או בעקיפין, השובתים לא יוכלו לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה. לכן, על פי דעת תורתינו הקדושה, כל אדם אשר יראת השם בליבו, לא יתן יד ולא יטול חלק בדבר הזה. ולשומעים יונעם ותבוא עליהם ברכת טוב בזכות הצלת נפשות מישראל".

על המכתב חתומים מרנן ורבנן הגר"ח קנייבסקי, הגר"ג אדלשטיין, הגר"ש בעדני, הגר"ש רוזנברג והגאון רבי משה שאול קליין.

על מכתבם של גדולי ישראל האמור הוסיף בכתב ידו, אב"ד לממונות, הגאון רבי יהודה סילמן וכתב: "הנני מצטרף לדברי הגאונים שליט"א, שאסור לשבות בבית חולים אם יגרם אף חשש רחוק של פיקוח נפש, ובפרט שינו ועד הלכה שצריכים כל דבר להפנות אליו, ואני בטוח בעובדים שיפעלו בדרך התורה ולא ישתפו פעולה עם ההסתדרות, שיש בזה חששות נוספים".

בתגובה להודעת ההסתדרות הגיבה בשבוע שעבר הנהלת מעיני הישועה: "בעידן שבתי חולים נקלעים לפשיטת רגל ועובדים נותרים ללא עבודה, אנו פועלים בשיקול דעת ועל פי הנחיות שקבעו מרנן ורבנן גדולי ישראל וחברי ועד ההלכה של מעיני הישועה".

לדברי ההנהלה, "מערכת הבריאות ידועה כמערכת שמובנית באופן גרעוני. בשנים האחרונות ראינו בתי חולים וקופות חולים שנקלעו למשברים כלכליים חמורים ולאבדן מקור פרנסתם של מאות ואלפי עובדים ומשפחות שלמות הגיעו לכדי פת לחם. בכל המקרים היה סעיף מרכיב השכר לגורם העיקרי לפשיטת הרגל, לאחר שהגיע בחלק מהמקרים לכמעט 95% מההוצאות.

בהנהלה הזכירו כי "גם המרכז הרפואי מעיני הישועה נקלע למשבר כלכלי חמור ביותר לפני כ-15 שנה ומאז קבעו גדלי ישראל מסמרות בכל הנוגע לרכיבי השכר. על כן ולמרות שחלק מדרישות העובדים נכונות ומקבלות, חברי ועד ההלכה בראשות מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל הם שקבעו את גדרי השכר".

בתוך כך, חלק מהעובדים החרדים בבית החולים הודיעו כי אין בכוונתם לשתף פעולה בשביתה: "אנו בשעת מבחן האם אנו משתייכים ומצייתים לגדולי ישראל שליט"א או שמא ח"ו לראשי ומנהיגי ההסתדרות. כבודם של גדולי ישראל על כף המאזניים ובמצב שכזה לא משנה כלל שום טענות ואנו נעשה את רצונם של גדולי ישראל ונזכה ל"ברכת השם היא תעשיר".

העובדים הדגישו כי אמנם, זכותו החוקית והמשפטית של כל עובד לשבות, אולם כאשר עמדת ההלכה וגדולי ישראל שונה, הרי שאין לנו אלא דברי בן עמרם ואפילו שאומר לך על ימין שהוא שמאל וכבר אמרו חז"ל כל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל.

הנהלת מעיני הישועה הודיעה כי כלל מחלקות בית החולים ימשיכו לפעול כרגיל, בעזרתם של הרופאים, עובדי הסיעוד ומרבית מעובדי המנהל והמשק שמתכוונים להתייצב לעבודה כרגיל.