אאא

נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן התבטא הבוקר (ראשון) בכאב על אסון האוטובוס בכביש 443 ואמר: "ריבונו של עולם רחם על עמך".

בפתחו של השיעור היומי במעונו של ראש הישיבה, עודכן הגר"ש כהן על האסון הכבד בהתהפכות האוטובוס שהיה בדרכו ממודיעין עילית לירושלים, אסון בו נהרגו שניים ונפצעו עשרות.

הגר"ש כהן הזיל דמעות מעיניו לנוכח האסון הכבד והתבטא בצער: "רבונו של עולם רחם על עמך ישראל, תאמר די לצרותינו, תסיר מעלינו את מידת הדין הקשה".

בדבריו הוסיף נשיא המועצת בכאב בפני תלמידיו: "שמעתי שבעיר טבריה הוציאו אוטובוס בשבת בכדי לחלל שבת בפרהסיא, שבת היא מקור הברכה. עלינו לזעוק על כך, אם מחללים את השבת איך יהיה לנו ברכה, הקב"ה מעורר אותנו, אסור לנו לשתוק על ביזוי השבת, כל אחד ידאג לקרב עוד ועוד יהודים בשמירת השבת וע"י זה הקב"ה ישמור עלינו מכל הצרות".

בני ביתו של חכם שלום מציינים כי נושא השבת בעיר טבריה מדיר שינה מעיני ראש הישיבה וכי הוא מבקש תמיד לפעול בכל הכח לחיזוקה של השבת אשר מתחללת בפרהסיא בעיר טבריה.