אאא

מפגש מרגש ועוצמתי אירע בירושלים עיה''ק, מפגש הבוגרים ההיסטורי של ישיבת מאור התורה.

 ר' אריה דרעי מצהיר על הסיכומים עם הרב שלום בער סורוצקין

ישיבת מאור התורה המפוארת הקרויה כיום בפי כל ספינת הדגל של בני עדות המזרח, העמידה מתוכה ב- 35 שנות קיומה אברכים מובחרים עמלי תורה המפארים את עולם התורה, לצד מרביצי תורה דגולים רמי''ם וראשי ישיבות ורבני קהלות.

בימים האחרונים התכנסו בוגרי הישיבה לדורותיה למעמד עוצמתי בראשות ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אברהם סלים שליט''א כשלצידו רבני הישיבה הרמי''ם והמשגיחים שליט''א.

האהבה והגעגועים של בוגרי הישיבה לישיבה ולראשי הישיבה ניבטו מכל עבר, השמחה פרצה את כל הגבולות כשבוגרי הישיבה קבלו בשירה אדירה את ראש ממלכת התורה רבם ומנהיגם של בני הישיבה שליט''א שנכנס לאולם יחד עם ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט''א.

דקות ארוכות השתלבו המעגלים של בוגרי הישיבה עם רבניה למראה דמותם הגדולה של רבני הישיבה שליט''א.

אך לצד השמחה הנוסטלגיה והערגה לשנים המיוחדות שעברו על הבוגרים בין כתלי הישיבה הקדושה, לא היה אפשר שלא לשמוע את הזעקה העוצמתית שנזעקה מלב כל המשתתפים, כיצד עדיין ישיבת מאור התורה לא הגיעה למשכנה הראוי משכן של קבע כראוי לישיבה מפוארת כזו.

המצגת המפוארת אשר הוקרנה בפני הקהל המכובד הביאה לידי ביטוי את הפער האדיר בין ההשגים הרוחניים של הישיבה הקד', לבין מצבה הגשמי העגום כשהיכל הישיבה שוכן במבנה ישן צר ודחוס, ולצידו חדר אוכל ישן, ובתווך כארבעים דירות שכורות וישנות המשמשות כפנימיות לבחורי הישיבה

התמונות העגומות של בית המדרש וחדרי השיעורים הזכירו לבוגרי הישיבה את ימי נעוריהם בישיבה בעמל התורה יומם ולילה בבית מדרש קטן וצפוף חם ורותח בקיץ, ורטוב וקר בחורף כשגגותיו דולפות מים בלי הרף, בשנים המיוחדות ההם עוצבה דמותם המיוחדת של תלמידי ישיבת מאור התורה המפורסמים במעלתם.

בקשב רב נשמעו דבריהם המלהיבים של רבני הישיבה ובראשם הגאון הגדול ר' דוד כהן שהכריז בתקיפות כי לא עת לחשות וכעת הגיע כבר הרגע האחרון שעל הישיבה לעבור למבנה גדול וראוי

למרות שבוגרי מאור התורה אינם עשירים ובעלי יכולת בכל זאת אין לישיבה ברירה אלא לפנות בבקשת עזרה מבוגרי הישיבה החשובים ודוקא הם אלו המעריכים את גודלה של הישיבה הם היכולים והם בעלי הזכות להרים את הפרוייקט האדיר הכריז הגאון ר' דוד כהן.

לעומתו נשמעו ברטט דברי ראש הישיבה שליט''א אשר פרש את דאגותיו בפני בוגרי הישיבה מקרב לבו השבור, והכריז כי בדרך הטבע איננו רואה מוצא כיצד הישיבה תוכל לעבור הפרוייקט האדיר הזה של בנין הישיבה, אך כבר למדונו אבותינו הקדושים כי ככל שאשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי כך מובטחת ישועת ה' עזרי מעם ה' עשה שמים וארץ

שנים רבות הלכנו בדרך חתחתים הצהיר ראש הישיבה ואף פעם לא ידענו כיצד נוכל להמשיך הלאה, אך תמיד היתה אתנו יד ה' מעל לדרך הטבע וכך גם עתה אנו בטוחים בסיעתא דשמיא שתמשיך אתנו הלאה והלאה.

 אורחי הערב המפתיעים היו ראש מוסדות עטרת שלמה הגאון הגדול ר' שלום בער סורוצקין שליט''א שזה עתה סיים את הקמפיין האדיר של מוסדותיו אך פינה מזמנו היקר להשתתף באירוע המכובד  לבקשת ראש הישיבה שליט''א ולגודל הערכתו את גודל חשיבותה של הישיבה ושל בוגריה הממלאים בגאון את ספסלי הכוללים המפוארים של מוסדות עטרת שלמה אין בוגר של מאור התורה שנתבקשתי לקבלו לאחד מהכוללים ע''י ראש הישיבה שלא נעניתי לו בחפץ לב הכריז הרב סורוצקין.

יחד עם הרב סורוצקין שליט''א הגיע אורח נוסף להשתתף באירוע המפואר הרב אריה דרעי יו''ר תנועת ש''ס ואשר מיום הקמת הישיבה לפני עשרות שנים סייע בכל יכולתו לראש הישיבה

הרב סורוצקין והרב אריה דרעי שדיברו באריכות על זקיפות קומתם של בני עדות המזרח ע''י ישיבת מאור התורה התחייבו כל אחד על סך מאה אלף דולר לטובת הקמפיין של מאור התורה.

לאחר מכן במשך שעה ארוכה תרם הרב סורוצקין מנסיונו האישי כיצד יכול כל אחד ואחד מבוגרי הישיבה וידידיה לגייס סכומים נכבדים למען בנין הישיבה, אל תתיאשו זעק הרב סורוצקין גם אם בטלפון הראשון נעניתם בשלילה תנסו שוב ושוב ותצליחו.

האש שניצתה הלילה במאור התורה לא תכבה כך בטוחים מאות בוגרי הישיבה כשכולם כאחד נענים לקריאה הנרגשת של ראש הישיבה וכולם כאחד חתמו על התחייבות אישית של סכומים מכובדים למען בנין הישיבה.

 שנים רבות שבהנהלת הישיבה שוקדים על מציאת פתרון ראוי למצוקה הנוראה של תלמידי הישיבה בעשרות השנות הישיבה נעשו כבר נסינות רבים למצוא משכן הולם לישיבה, ולמרות שלפני כעשור שנים הוקצה שטח מיוחד בהוראת מרן הרב אלישיב זצוק''ל לראשי עיריית ירושלים דאז, עדיין לא היתה אפשרות בתנאים הקיימים בשטח לבנות בנין גדול שיוכל לאכלס את תלמידי הישיבה והבאים להתדפק על דלתותיה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

 אך כעת הגיעה השעה לומר לא עוד !! בימים אלו ניצבה קרן אור להאיר מתוך האפילה על הישיבה הקד' והישיבה קיבלה כעת אישורים מיוחדים לבניין הבית הגדול.

אך דא עקא שהעלויות הגבוהות של הבניה לצד העלויות השוטפות של אחזקת הישיבה גורמים לראש הישיבה כמעט לכרוע תחת משאו ובוגרי הישיבה נחלצים לעזרתו ככל יכולתם.

 חסרון אחד גדול יש לה לממלכת התורה מאור התורה אין לישיבה בוגרים גבירים ובעלי ממון אשר ביכולתם להרים את הפרוייקט האדיר של בנין הישיבה, תלמידי הישיבה גדלו והתחנכו משחר נעוריהם על ערכי התורה עמלה והתמדתה, ועד היום הזה רובם ככולם יושבים באהלה של תורה גם בשנים אלו של דוחק הפרנסה.

למרות הכל האהבה והדאגה של בוגרי הישיבה לישיבה ולראש הישיבה בודאי יכריעו את הכף וכולם נחושים להטות שכם לסייע לישיבה הקדושה.