(צילום: עזרא טרבלסי)
אאא

ראש ישיבת 'כסא רחמים' ומנהיגה הרוחני של מפלגת 'יחד', הגאון רבי מאיר מאזוז, התייחס - במהלך שיעור פנימי שמסר בישיבתו - לבחירות המתקרבות והמחלוקת הנמשכת עם תנועת ש"ס, הגר"מ מאזוז ביקש מהבחורים שלא להגיב למתקפות נגד המפלגה והתייחס לטענות שאלי ישי שווה 4.000 קולות. 


"אני מבקש מכם אל תענו", פנה הגר"מ מאזוז לתלמידיו: "תנו להם לפטפט, תנו להם לנבוח, והכלבים עזי נפש לא ידעו שובעה. אין מה לדבר איתם, היום אמרו שפלוני - שפלוני, לא אני, לא אני, עלי הם לא מדברים, צדיקים גמורים, זכותם יגן עליהם - 'יש לו רק 4000 קולות, מה הוא נכנס'. אם היה יושר בעולם, היינו מביאים פעם שעברה 150000 אלף, עשו הכל הכל בכח. מי שאין לו כסף - יש לו בעיה, מה לעשות? הם יש להם, בן פורת יוסף שיהיה להם כפלי כפליים, אבל יושר אין להם!".

לדבריו: "העולם חולק עלי שיחלוק עלי, גם אברהם אבינו חלקו עליו כל העולם. אבל העולם כולו מכבדים אותו. אברהם אבינו היה בודד בחייו. בודד. תהייו ככה. מי שרוצה לנבח שינבח, מה נעשה להם?. הרמב"ם לא נבחו עליו כמה וכמה, מאה שנה אחרי פטירתו הלכו ארורים שמה לטבריה, ומחקו את המצב  וכתבו פה נטמן 'המוחרם והמין פלוני בן פלוני', שמע נכדו של הרמב"ם שגר במצרים, ר' דוד, או נכדו או נינו. עשה להם חרם, באותו היום מתו 50 איש מהם.

מנהיגה הרוחני של 'יחד' הבהיר: "שלא תחשבו שאנחנו חיפשנו מריבות, הפוך, הפוך, ניסו כל מיני אנשים לדבר איתם בשלום, לדבר איתם בטעם, אבל ככה היום מנבחים, ככה סיפרו לי, מאיפה אני יודע מה שהם נובחים, 4000 קולות. תוסיף עוד אפס, פעם שעברה בחרו מאה אלף, מה זה 4000 קול?.

"מה הקנאה הזאת?" סיים רבי מאיר מאזוז בכאב: "מה יש לכם. מדברים מי יעמוד לנו בפני יאיר לפיד. יום אחד השקרים יתגלו לעולם כולו, עכשיו מחפים ומשקרים ומחפשים. תעשו מה שתרצו, אבל הכל מחושב למעלה, ריבון העולמים אינו מקפח שכר כל בריה"