אאא

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט פלילי), עמית מררי, הודיעה כי פעילות גופים העוסקים בתיווך ההשתתפות בהימורי מפעל הפיס והמועצה להסדר ההימורים בספורט אינה חוקית וכי המשטרה מוסמכת לנקוט בפעולות אכיפה נגדם.

ההודעה הועברה לראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל, ניצב גדי סיסו, לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה נדרש לשאלת החוקיות פעילותם של מועדוני ההימורים כחלק מההכרעה האם הבנקים מחויבים לספק את השירותים שתובעים מועדונים שונים - והבהיר כי לעמדתו מדובר בפעילות שאינה חוקית.

מועדוני ההימורים הם גופים פרטיים, שאינם פועלים מטעם מפעל הפיס או המועצה להסדר ההימורים בספורט ("טוטו ווינר"), ואשר מציעים שני שירותים עיקריים: תיווך ההשתתפות בהימורי מפעל הפיס או המועצה להסדר ההימורים בספורט (רכישת כרטיסי הגרלה, מעקב אחר הגרלות והעברת סכום הזכייה לחשבונו של הזוכה), תוך גביית עמלות, וכן הצטרפות למועדון חברים במסלולים שונים, אשר מאפשרת רכישה קבוצתית של כרטיסי הגרלה, בטענה כי יש בכך כדי להביא לזכייה בסבירות גבוהה יותר.

לאורך השנים התבקשה עמדת היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לשאלת חוקיות פעילותם של מועדוני ההימורים, אגב הליכים אזרחיים שונים. ככלל, לפי העמדות שהוגשו מטעם היועץ המשפטי לממשלה, פעילות מועדוני ההימורים אינה חוקית לפי חוק העונשין.

עמדה זו מבוססת על לשון החוק ותכליתו: ההיתר שניתן לפי החוק, ניתן לסוג מסוים של עורכי הימורים ולא לסוג מסוים של הימורים. המחוקק התיר לעורכי הימורים החוקיים לערוך הימורים אלו לשם מימון מטרות ציבוריות, תוך פיקוח הולם שנועד להקטין את הסיכונים הגלומים בהימורים. ארגון הימורים ע"י מי שלא זכה להיתר - אסור. זאת, אף אם הארגון נערך בקשר להימורים שלגביהם ניתן היתר.

עם זאת, בסוף שנת 2015, היועץ המשפטי לממשלה דאז, יהודה וינשטיין, קבע כי על אף שפעילותם של מועדוני ההימורים אינה חוקית לכאורה לפי החוק הקיים, לא יינקטו פעולות אכיפה בעניין, עד שיתוקן חוק העונשין באופן המבהיר למען הסר ספק כי מדובר בפעילות אסורה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

עמדה זו הובאה לידיעת משרדי האוצר והתרבות והספורט, ועל בסיסה סירבו חברות סליקה לספק שירותי סליקה למועדוני הימורים. בשל כך, הגישו שורה של מועדונים תביעה אזרחית נגד חברות הסליקה. היועץ המשפטי לממשלה התבקש להתייצב להליך ולהגיש את עמדתו בסוגיית פעילות מועדוני ההימורים.

בתום דיון שקיים לפני כשנה, הורה היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, על דעת פרקליט המדינה, על שינוי המדיניות עליה הורה קודמו, וקבע כי אין צורך בתיקון חקיקה לשם אכיפת הדין, ובהתאם לכך ניתן להתחיל באכיפת האיסור הפלילי, תוך פרק זמן סביר.

יצוין כי ח"כ יעקב אשר, הוביל בשנה האחרונה קידום הצעת חוק שהונחה בנובמבר 2108 על שולחן הכנסת שמטרתה להגביל את המסחר בכרטיסי הגרלה והימורים ותאפשר את מכירת ההימורים רק למפעל הפיס או מי מטעמו באופן חוקי כאשר דבר זה ימנע וימגר את הסחטנות והשרלטנות הקיימת.

בנוסף, לצורך בחינת החוק הוא אף פעל מול הגורמים המקצועיים וקיים מספר ישיבות הכנה עם הגורמים הרלוונטיים, אך לצערנו, בגלל ההתפתחויות הפוליטיות והקדמת הבחירות קידום החוק לא יצא לפועל.