אאא

שמחה והתרגשות הערב (רביעי) בחצר חסידות בעלזא, עם לידת נין נוסף לאדמו"ר.

מדובר בבן לנכדו ר' אברהם שמואל צבי (הרשל'ה) רוקח, חתנו של רב קהילת בעלזא בחיפה הגרימ"ד רכניצר, ראש ישיבה נחשב בחסידות.

ההתרגשות בבעלזא כפולה, או שמא משולשת, משום שזהו הנין השלישי בתוך שבוע בלבד, שמתווסף לצאצאיו של האדמו"ר, כולם כמובן נכדיו של בנו יחידו רבי אהרן מרדכי רוקח.

הנין הראשון שנולד, בשבת האחרונה, היה מהנכד אלימלך נתן נטע רוקח, נכדו של הרב משה דוד שארף, 'משפיע' מוכר בבעלזא. אחריו היה זה בן שנולד לאברהם סאפרין, נכדו של האדמו"ר מקאמרנא מירושלים, הנשוי לבתו של הרא"מ רוקח.

אליהם מצטרף הערב כאמור נין שלישי, ולכולם תתקיים בשבת הקרובה שמחת 'שולם זכר' משותפת בבית המדרש הגדול בירושלים, שם גם ייערך ברית לקטן לבית ספארין.