אאא

בסוף השבוע נערכה הכנסת ספר תורה לישיבת 'דעת אליהו', בראשות הגאון רבי נפתלי עלזאס, בשכונת רמות בירושלים.

בכתיבת אותיות בבית ראש הישיבה השתתפו הגאונים רבי זבולון שוב, רבי אליעזר דינר, רבי אוריאל אייזנטל, רבי צבי ויספיש ורבי מרדכי טולדאנו. לאחר מכן יצאו בתהלוכה וריקודים להיכל הישיבה.

בסעודת המצווה שנערכה באולמי 'בית ישראל' ברוב פאר והדר, כיאה לכבודה של תורה השתתפו: הגאון רבי אשר הכהן דויטש, הגאון רי עזריאל אוירבך, הגאון רבי יצחק ירוחם ברודיאנסקי, הגאון רבי בן ציון ברודיאנסקי, הגאון רבי משה דוד לפקוביץ והגאון רבי אהרון דוד דונר, ראב''ד לונדון שהגיע לארץ במיוחד להשתתף במעמד.

באירוע חולק הספר "דעת אליהו" היו''ל לכבוד האירוע - ובו שיעורים, מערכות חידושי תורה ומראי מקומות על מסכת בבא קמא הנלמדת בישיבה בשנה האחרונה, אשר נאמרו ונכתבו בבית המדרש לאורך זמן אלול והחורף ע''י רבני הישיבה ותלמידיה ובפתח הספר גנוזות מאת הגאון הצדיק רבי ישראל אליהו ויינטרוב זצ''ל והגר''ש אוירבך זצ''ל כפי שנמסרו ע''י תלמידיהם, ראשי הישיבה.