אאא

בעקבות עתירה שהגישה עמותת 'איחוד הישיבות באר"י - מרכז ההצלה מסכנת הגיוס', באמצעות עו"ד נדב גדליהו, התקבלה לפני מספר ימים החלטה בבג"ץ, שלכאורה פותחת פתח משפטי -לבני הישיבות המוגדרים בשנים האחרונות כ'משתמטים' ו'עריקים' בצה"ל ונמצאים בסכנת מעצר ותחת מגבלת יציאה מהארץ, להסיר מעליהם את סכנת המעצר והמגבלות.

מתברר כי במסגרת עתירה קודמת של 'איחוד הישיבות', נקבע בבג"ץ תקדים לגבי שני בני ישיבות שחויבו בגיוס לאחר שלא הסדירו את מעמדם ואת הדיחוי שלהם מול הצבא בתקופה שלאחר ביטול "חוק טל", עד שנשלל מעמדם כתלמידי ישיבה ונקבע להם תאריך גיוס.

לפי התקדים, הוחלט שיש לבטל את צווי הגיוס, המעצר ועיכוב היציאה, שצה"ל הוציא כנגדם - צווים שבגינם סכנת מעצר מיידית ריחפה באופן קבוע מעל ראשם.

בג"ץ קיבל את טענות איחוד הישיבות שהוגשו באמצעות עורכי הדין נדב גדליהו וגל נשרים, וקבע שצה"ל חרג מסמכותו החוקית מאחר שהמתין זמן ממושך מידי עד שהחליט לקרוא לשניים הללו להתגייס. לפיכך, נקבע כי עד שנושא הסמכות בעניין האפשרות לקריאתם של שני בני ישיבות אלו לגיוס לא יוסדר בחקיקה - לא ניתן יהיה לגייסם, ולכן עד שזה יקרה פקודות המעצר ועיכוב היציאה מן הארץ יבוטלו כנגדם לאלתר.

כעת, בעתירה נוספת שהוגשה בעקבות תקדים זה, דרשו עורכי הדין להחיל את אותו כלל גם לגבי אחד-עשר בני ישיבות נוספים, בעלי נסיבות דומות.

בתחילה, סירבו בפרקליטות הצבאית לדרישה זו, אך לאחר הגשת העתירה בפועל, בלית ברירה נעשתה החלת כללי התקדים על אחד עשר בני הישיבות הנוספים בהסכמת הצבא, ולפני כשבוע וחצי, בהחלטה מיום י"ג אדר א' התשע"ט, בג"ץ נתן לכך תוקף של פסק דין מחייב. משמעות הדבר היא שניתן כעת להחיל תקדים זה על כל מי שקיימות בעניינו נסיבות דומות.

גורמים משפטיים טוענים בשיחה עם "כיכר השבת" כי "לכאורה יש בסיס מוצק להנחה לפיה סמכות פוגענית-רטרואקטיבית שכזו, לא תוסדר לעולם בחקיקה, בשל הגיל המבוגר של האברכים ובני הישיבות שלגביהם מושלך נושא זה, הן מבחינת היתכנות פוליטית, והן מבחינת המצב המשפטי בסוגייה רגישה זו של פגיעה רטרואקטיבית בזכויות, כך שהלכה למעשה נראה כי מדובר בביטול לצמיתות של חובת הגיוס לאוכלוסייה בשנתונים אלו".

משמעות הדבר הינה שכל מי שדחה את גיוסו לפי 'חוק טל' - הדיחוי האחרון הוגש בשנת תשע"א-תשע"ב, ולאחר מכן נותק הקשר שלו מול צה"ל עד שמעמדו כבן ישיבה נשלל ונקבע לו תאריך גיוס אשר אליו נמנע מלהתייצב - הרי שיש באפשרותו להסיר מעליו את סכנת המעצר.