אאא

מאות ילדי חיידר סאטמר בבני ברק, הפכו היום (רביעי) לרגע למפגינים נלהבים נגד "הבחירות לכנסת המינים". 

ביוזמה מקורית של צוות המחנכים וההנהלה של תלמוד התורה, הילדים התחפשו לקנאים חגורי שק, כאות אבל על המשך שליטת הציונים בארץ הקודש.

הילדים הוצעדו למעין תהלוכה הפגנתית, שהסתיימה בבמת נואמים מסודרת, מקושטת בשלטי מחאה נגד הבחירות הקרבות, כמיטב הרפרטואר הסאטמרי.

התהלוכה וה"הפגנה" הילדותית, היתה התחפושת הרשמית של הת"ת הבני ברקי, לרגל ראש חודש אדר ב' החל הערב.

"תורתינו הקדושה אוסרת להשתתף בבחירות הטמאות", היתה רק אחת מכתובות המחאה, התואמות את דעתו של האדמו"ר מהר"א מסאטמר, שהקהילה בבני ברק נמנית על חסידיו.

כידוע, מייסד חסידות סאטמר בארה"ב כ"ק האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים זצ"ל היה מוביל ההתנגדות למדינת ישראל ולנטילת חלק במוסדותיה, ובספרו 'ויואל משה' הרחיב בדברי הסבר לשיטתו האוסרת כל מגע עם הציונים.

צפו בתיעוד נרחב