אאא

בשבוע שעבר, בלילה שבין שלישי לרביעי, פשטו שוטרי המשטרה צבאית על העיר ביתר עילית בחיפוש אחר בני ישיבות המשתייכים לפלג הירושלמי שאינם מתייצבים בלשכות הגיוס.

ל'כיכר השבת' נודע כי השוטרים ביקרו אצל לפחות ארבע משפחות שבניהם, תלמידי ישיבות שאינם מתייצבים. אלא שלאחר שעשרות פעילים התקבצו במהירות למקום, נסוגו השוטרים ועזבו בידיים ריקות.

 הדפיקות בדלת, באמצע הלילה

לידי 'כיכר השבת' הגיעה הקלטה שהקליטה אחת המשפחות מהרגעים בהם דפקו השוטרים הצבאיים על הדלת, דפיקות חזקות ורמות שהדהדו היטב בבניין בשעה 2:00 לפנות בוקר.

בעקבות הגעת השוטרים שהבהילה את בני הבית, כתב הגרב"ש דויטש מכתב חיזוק להורים של אחד מתלמידיו שהיה בין הבחורים שהשוטרים חיפשו.

"על אשר זוממים אנשי מדינת השמד לקחת בכח את בני ציון היקרים המסולאים בפז", כותב הגרב"ש במכתבו, "וכאשר זכיתם כי בנכם המצוין בכל מדה נכונה, עובד ה' במסירות נפש, ונמנה על אלו אשר לא כרעו לבעל, ואינם פוסחים על שני הסעיפים אלא מכריזים ד' האלוקים אין עוד מלבדו ואין כח לשום אדם בעולם להכריח ולהפחיד את אלה המוכנים למסור נפש על כבוד שמו יתברך".

המכתב של הגרב''ש דויטש
המכתב של הגרב"ש דויטש
הגדלה

"וראשית אני מברככם שלא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים ובודאי שאין כאן מקום לפחד ואף גם אם ח"ו יעצר יזכה לימנות על מקדשי ד' המכריזים אין עוד מלבדו, ובשכר זה הקב''ה יעריף עליכם שפע טוב ורוב נחת המובטח לעובדי ה' באמת ותזכו לימנות עם בני העלי' אשר אין שיעור לשכרם", כתב הגרב"ש ומסיים את מכתבו, "מינאי אוהבכם ומוקירכם החותם בחיבה יתירה אל בנכם המצויין יהושע נ"י בברכת כהן באהבה".