אאא

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי מהווה כתובת למאות אלפי אנשים בשנה העוברים להתברך מפיו, אך ניתן להניח כי מעטים מהם אם בכלל יודעים את דעתו הנחרצת - נגד שימוש בקמיעות.

ספר חדש שיצא לאחרונה בשם 'קרוב אליך', מאת הרב ישי מזלומיאן - מרבני העיר חולון הזוכה במשך שנים לשאת ולתת עם מרן במכתבי הלכה, חושף כעת את דעתו בשלל נושאים.

במדור המיוחד של שאלות ותשובות מהגר"ח ישנם כמה וכמה פנינים לא ידועים, בהם כאמור העובדה כי הוא נשאל על דעתו אודות 'קמיעות', כאלו שמקובל לומר שגורמים לעורר את חשקת והתמדת התורה.

האם כדאי וראוי להתאמץ ולרכוש אותם, או שלא כדאי, משום שיש בזה חיסרון בעמל התורה? - נשאל מרן הגר"ח.

בגיליון דברי שי"ח המצטט מספר זה מציינים כי תשובתו של הגר"ח קנייבסקי היתה תמציתית וברורה: "אל תיקח קמיעות".