אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת, ב אדר ב' תשע"ט, שבת פרשת פקודי

הזמנים לפי שעון חורף. 

ירושלים - כניסה 17:03, יציאה 18:23

תל אביב - כניסה 17:23, יציאה 18:25

מודיעין עילית - כניסה 17:22, יציאה 18:24

אלעד - כניסה 17:22, יציאה 18:24

בית שמש: כניסה 17:05, יציאה 18:20

חיפה - כניסה 16:14, יציאה 18:24

צפת - כניסה 17:20, יציאה 18:22

באר שבע - כניסה 17:23, יציאה 18:25

בעולם:

פריז - כניסה 18:26, יציאה 19:33

לונדון - כניסה 17:37, יציאה 18:44

ניו יורק - כניסה 17:36, יציאה 18:37

אומן - כניסה 17:34, יציאה 18:42