אאא

לעדכון על מצב המגבית ועדכונים נוספים כנסו>>

יום ד' שעה 01:00 

שמחה וששון בקרב בוגרי הישיבה תלמידיה ורבניה - עולם התורה הכיר טובה והצליח לעמוד ביעד הבונוס, למעלה מ- 14 מליון שקל גוייסו

יום ד' שעה 23:00 

בהוראת רבני הישיבה ובוגריה מנסים כעת לגייס 3 מליון נוספים מעבר ל-10 הראשונים 

יום ד' שעה 17:10 •

 ראש ישיבת עטרת ישראל הגרב"מ אזרחי שהפסיק את לימודו והגיע במיוחד לחפ"ק מגבית "תנו עוז לאלוקים", צפה בנתוני התרומות ונדהם מההאטה בקצב התרומות. ההגעה לשעות אחרונות של הקמפיין, יצרה לחץ על הפעילים בחמ"ל וראש הישיבה זעק לבקש ולהתפלל לרחמי שמיים שהקמפיין יצליח.

יום ד' שעה 15:10 

כשהוא נאחז בתלמידיו, ראש ישיבת עטרת ישראל הגרב"מ אזרחי הפסיק את לימודו והגיע לחפ"ק הקמפיין של הישיבה להתרים את תומכי עולם התורה לקריית הישיבה החדשה

תְּנוּ עֹז לָאֱלֹקִים וסייעו לתרומות כנסו>>

 

יום ד' שעה 14:10 

תְּנוּ עֹז לָאֱלֹקִים וסייעו לתרומות כנסו>>

לבקשת רבים נשלח צוות צילום לתעד את עבודות הבניה באתר הישיבה במודיעין עילית, צפו:

יום ד' שעה 11:18 

סגן ראש עיריית ירושלים ישראל קלרמן בטור אישי ב'יתד נאמן' לכבודו של ראש ישיבת עטרת ישראל, הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א: "בני התורה באשר הם, תלמידי מרן ראש הישיבה שליט"א, והעם היהודי כולו, מבקשים לראותו יושב בנחת והשקט, כאשר הישיבה זוכה למבנה קבע ראוי משלה, והוא שליט"א, פנוי להרביץ תורה ודעת, מוסר ויראה כאשר עם לבבו."

יום ד' שעה 11:06

חבר הכנסת אורי מקלב בטור אישי ב'יתד נאמן' לכבודו של ראש ישיבת עטרת ישראל הגרב"מ אזרחי: "מרן שליט"א הינו הלב הפועם של היהדות החרדית כולה באכפתיות ובדאגה מופלאה בכל ענייני הציבור ובכל פרט ופרט. היום הזה נכריז את שייכותנו לגדולנו ומאורנו בעוז"

יום ד' שעה 10:20

ח"כ יעקב אשר בטור אישי ב'יתד נאמן' לכבודו של הגרב"מ אזרחי: "בשליחותנו זוכים אנו להיכנס למרן ראש הישיבה, בכל פעם מוצא אני עצמי עומד נפעם. מחד גיסא צוללים אנו לנבכי הסוגיות הציבוריות בצוותא עם אחד מזקני ומנהיגי הדור, ראש הישיבה מנתח את הסוגיה ומתווה את דרך הפעולה הנדרשת, ומאידך גיסא כאשר זוכים אנו לשמוע את הדרך בה נלך, לאחר שנאמרת דעת זקנים, תוך רגע כמימרא משיל מעליו ראש ישיבת עטרת ישראל את הדר שנותיו הרבות, מעמיד עצמו בחזית המערכה."

עוד מטורו האישי של ח"כ יעקב אשר ב'יתד נאמן' לכבודו של הגרב"מ אזרחי: "עתה לראשונה חש ראש הישיבה שכוחותיו בל עמו. מחויבות אדירה של הכרת הטוב מוטלת עלינו, לא נעמוד מנגד. נעשה כל אשר בכוחותינו ואף למעלה מכך לכבודו ולמענו של ראש הישיבה."

יום ג' שעה 11:20

 

יום ג' שעה 19:20

לבקשתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, התקיים בביתו כינוס נדיר בקריאה וזעקה למען עמלו של מרן ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי שליט"א להצלחת המגבית המיוחדת

צילום: שוקי לרר
צילום: שוקי לרר
הגדלה

 

הכינוס המיוחד התקיים לבקשת מרן שר התורה שליט"א שביקש לזמן את מרנן ורבנן שליט"א ועימם רבני העיר מודיעין עילית הזוכים להיות אכסניה לתורה ולשכון גדול בקרבם.

 צילום וידאו: עזרא טרבלסי

לעדכון על מצב המגבית ועדכונים נוספים כנסו>>

את דברי מרן שר התורה הביא הגר"י אפרתי שליט"א: "רשכבה"ג מרן שליט"א קורא בזה מנהמת ליבו לבוא לעזרת מרן ראש הישיבה שליט"א מהמיוחדים שבדור, ההיכל הנבנה בעיר מודיעין עילית יהיה מקום להשראת השכינה וריבוי תורה, שכל אחד יסייע כפי יכולתו וכל אחד יזכה לאהבת התורה הוא ובנין כל הימים"

המרא דאתרא הגר"מ קסלר שליט"א התייחס לחובה שמוטלת על כל אחד ואחד: "כלל ישראל חייב למרן ראש הישיבה הכרת הטוב על הנחלת אהבת תורה ויראה, זו זכות ותפארת לעיר התורה"

את הכינוס חתם מרן ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי שליט"א: ניצבים אנו במקום קודש ליד תורת קודש יראתי בפצותי שיח. רק תפילה וברכה אבקש שנזכה לכוחות וסייעתא משמיא, תודתי הנצחית בלב ונפש לכל המסייעים"

יום ג' שעה 17:40

ראש ישיבת עטרת ישראל מרן הגרב"מ אזרחי מלווה בחבר הכנסת המיועד יצחק פינדרוס ובמקורבו יעקב גרוסברד לצד איש העסקים ר' אפי שקדי חבר ועד המגבית ור' יוסי אשכנזי מנכ"ל ישיבת עטרת ישראל, מעיינים בנתוני המגבית לטובת ישיבת עטרת ישראל בחפ"ק המרכזי.

לעדכון על מצב המגבית ועדכונים נוספים כנסו>>

יום ג' שעה 16:55

והשליחים יצאו רצים

רכבי ההתרמה של מגבית 'תנו עוז לאלוקים' לכבודו של מרן ראש ישיבה עטרת ישראל, יצאו כעת לאיסוף כספים למען כבודה של התורה

יום ג' שעה 15:00

סרטון שמתפרסם כעת עם אמירה ברורה של יצחק פינדרוס מבוגרי הישיבה - שימו סוף לבזיון- צפו:

 קריאתו של יצחק פינדרוס

 יום ג' שעה 15:00

 

לעדכון על מצב המגבית ועדכונים נוספים כנסו>>

עשרות ראשי ישיבות, דיינים ורבנים בקריאה נרגשת: "כל אחד ואחד שיעמוד לימין רבינו הגדול":


"זיכנו השי"ת לשתות מבאר החיים, במשכן אהלו של אחד המיוחד מגדולי הדור, מורינו ורבינו מרן הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי שליט"א, שגידלנו ורוממנו באהבת והביאנו אל בית היין אל אוצרות תורתו ויראתו והעמידנו בקרן אורה וכל אשר לו נתן בידינו."

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"וכבר אחז"ל על המלמדו תורה "נפשו חייב לו", על אחת כמה וכמה בגדול בתורה המלמדו ומנחילו חיי נצח, אהבת תורה ויראתה ובניין חיים לעד, תלמידיו אנחנו ותלמידינו כולנו, בוודאי תלמידיו ובניו המה, כי שלנו משלו הוא.

וכמדומה שכמה שפקיע שמיה כמלך למלכי רבנן, עדיין הדור אינו מכיר עוצם גדלותו וגאונותו ויגיעתו בתורה ומסירות נפשו בעמלה עד כלות הכוחות בכדי לגדל עדרים עדרים מופלגי תורה ויראה ומוציא יקר מזולל מרחוקים אשר קיבצם בעמל נפשו כבחי' שאמרו 'גדולים מעשי חייא' שעושה שלא תשתכח תורה ויראתה מישראל ולחזק בדור אחרון אמונת חכמי ישראל שבכל דרא."

לעדכון על מצב המגבית ועדכונים נוספים כנסו>>

"וכבר אמרו חז"ל (תענית פ"ב) מוציאין את התיבה לרחובה של עיר לומר כלי צנוע היה לנו ונתבזה בעוונינו, לכן על עתה באנו על צערו הגדול ועמל נפשו של מרן רבינו שליט"א לשאת במשא הממון הגדול של ישיבתו הרמה בביזיון תורתו ואוי לנו שהוצרך לכך שדבר זה הוא הפסד לדור כולו אשר יכול להוסיף ולקנות אוצרות תורה ועמלה מבאר תורתו עוד רבות בשנים בס"ד

על כן בקשתנו וקריאתנו מעומקא דליבא לכל אחד ואחד לעמוד לימין רבינו הגדול לעת מגבית זו, ולנצח ישמח כ"א על שהיה בידו להיות מהמסייעים והשותפים בתורתו ויגיעתו של רב האי גאון ליתן עוז לאלוקים ואין עוז אלא תורה, ויזכו לראות כל בניהם גדולי תורה בריאים ושלמים בגופם ויראתם אמן סלה"

 מְשִׁיבִים אַהֲבָה!.

תְּנוּ עֹז לָאֱלֹקִים וסייעו
☎לתרומות כנסו>>