אאא

בית המשפט העליון דן בשעה זו (חמישי) בערעור המבקש לפסול את התמודדותם של מיכאל בן ארי ואיתמר בן גביר, אנשי 'עוצמה יהודית' מהתמודדות לכנסת.

במהלך הדיון, ביקש ח"כ בצלאל סמוטריץ' לדבר, אך נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות מנעה זאת מממנו באמירה " זה לא הכנסת פה".

בתגובה, התפרץ הח"כ כלפי הנשיאה: "אני אשמח אם גבירתי לא תזלזל בכנסת. גבירתי אמרה 'זה לא כנסת פה'. אנחנו מכבדים אתכם ואתם תכבדו אותנו. אנחנו מייצגים את הריבון. אני מכבד את ביהמ"ש.

"אני מבקש שגבירתי תכבד את הכנסת ונבחריה. נושא הדיון הוא חברי כנסת, איך תיראה הכנסת. תכבדו גם אותנו. אל תזלזלו בנו. האמירה של גבירתי זו אמירה מזלזלת", הוסיף סמוטריץ'.

חיות השיבה כי התכוונה שבבית המשפט "יש סדרי דין אחרים. זה הכול. זה לא זלזול ולא עניין של כבוד. ואדוני בוחר לקחת את זה למקומות שהוא לוקח, יש לו כנראה סיבה".

בתגובה אמר סמוטריץ' כי שמח על ההבהרה. חיות השיבה לו כי היא אינה חייבת להבהיר לו כלום, ועל כך ענה הח"כ כי היא חייבת להבהיר לציבור.

בהמשך הדיון, נעמדה ח"כ סתיו שפיר והתחילה להקריא נאום כתוב, אך גם זאת מנעה השופטת חיות.

השופט פוגלמן הצטרף לדברי נשיאת בית המשפט העליון ואמר: "לא תהיה פה אנרכיה. אתם יוצרים פה דברים שלא היו מעולם. הפוליטיקאים לא ידברו כאן".