אאא

לקראת ימי הפורים פונים גדולי ישראל בקריאת קודש לשמור על צביונם של ימים אלו, ולהימנע מהתפרקות רוחנית או הסתובבות מתוך ריקנות והוללות.

על המכתב חתומים מרנן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין, נשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן, הגרח"מ וואזנר, הגר"ש בעדני והגרב"ד פוברסקי.

"ימי הפורים שנקבעו למשתה ושמחה, ימים קדושים הם", כותבים גדולי ישראל, "וזה לעומת זה מנסה היצר הרע להחדיר שהם ימים שזמנם להתפרקות רוחנית, ואינשי דלא מעלי מסתובבים ברחובות העיר מתוך ריקנות והוללות".

גדולי התורה פונים בבקשה ובהוראה: "על כן אנו פונים למחנכים ולהורים למנוע מילדי הת"ת ובחורי ישיבות מלהיות מצויים ברחובות העיר בליל פורים, ויקיימו שמחת פורים אך ורק במקומות משומרים מאינשי דלא מעלי".

עוד מעוררים במכתבם: "לא להרעיש בשעות הלילה המאוחרות עם כלי זמר וכדומה שמפריע מאד, ובפרט לזקנים וחלשים, וכן על הסכנה העצומה המונחת בנפצים, שהיא בגדר סכנת נפשות, ואף מצוה גדולה לקחת מילדים נפצים המבהילים, ולהפרישם מאיסור חמור".