אאא

הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר, ספד אמש (שני), בהלווית הרב אחיעד אטינגר הי"ד, שנרצח בפיגוע המשולב בצומת אריאל.

את הספדו פתח הראש"ל בבכי עם פסק מהתהילים: "מזמור לדוד, ה' מי יגור באהלך מי ישכן בהר קדשך: הולך תמים ופעל צדק ודובר אמת בלבבו: לא רגל על לשנו לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרובו: נבזה בעיניו נמאס ואת יראי ה' יכבד נשבע להרע ולא ימר: כספו לא נתן בנשך ושוחד על נקי לא לקח עשה אלה לא ימוט לעולם".

מיטת הרב אביחי אטינגר הי''ד
מיטת הרב אביחי אטינגר הי"ד
הגדלה

"הצדיק הקדוש הזה, שאין שום בריה יכולה לעמוד לפניו, כל יהודי שנהרג בגלל שהוא יהודי - יש לו דין שנהרג על קידוש ה', על אחת כמה וכמה: תלמיד חכם וצדיק, אהוב, לא עשה לרעהו רעה, פעל במסירות נפש להציל נפשות, נפשו יצאה בטהרה בסערה השמיימה.

"לולי האמונה החזקה שלנו, לולי הידיעה הברורה שלנו שאנחנו בתהליך של השלמת גאולת עם ישראל, מי יכול להחזיק מעמד אל מול הקדוש הזה? מה שעשו רשעי עולם, אכזרים, שום חיית טרף אי אפשר לדמות אליהם, מי יכול לעמוד מול האלמנה, מול היתומים שאיבדו את אביהם, מי יכול? אבל אנחנו מאמינים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"פועל צדק, שהקים ישיבות, עושה חסד, הקים משפחה למופת, ובעודו מהלך, מבחינת 'ויהי בנסוע הארון',.. מי יעמוד בסוד ה'. אבל אנחנו מלאי עוז ואמונה, אוייבנו האכזרים, אנחנו רואים מה הם מסוגלים לעשות לעמם, אנחנו יודעים מה היא האכזריות שלהם ולאן היא מגיעה.

הגר''ש עמאר סופד
הגר"ש עמאר סופד
הגדלה

"כשהם רואים אותנו בוכים, הם חושבים שזה מחולשה, הם חושבים שאנחנו נשברים, הם טועים. אנחנו בוכים, כי אנחנו בני אדם, אנחנו בוכים על דבר שמצער, אבל אנחנו לא נשברים. אין עם שידע סבל ושפיכות דמים כמו העם שלנו אבל אנחנו מחזיקים מעמד ונחזיק מעמד.

"אנחנו מבקשים מהקדוש ה', תהיה שליח ציבור לפני מחנה ישראל, תעלה לפני כסא הכבוד, יש לך זכות ויש לך את העוז, תעמוד בתפילה וצעקה, ולא תנוח, תאמר ה': עד מתי, כמה יתומים כמה אלמנות, כמה סבל, כמה דם, שה' יעמוד מכסא דין אל כסא רחמים".