אאא

מאות 'עריקים' - בני ישיבות שאינם מתייצבים בלשכות הגיוס, כהוראת רבני 'הפלג הירושלמי' השתתפו במוצאי שבת בכנס חיזוק מיוחד שנערך באולמי 'שירת ירושלים'.

הכינוס התקיים לחיזוק הוראתו של הגאון רבי שמואל אוירבך זצ"ל, שלא להתייצב בלשכות הגיוס, במרכז הכינוס נערך סיום הש"ס שנלמד על ידי העריקים בעת שהותם בכלא. 

בכנס נשאו דברים הגאב"ד הגר"צ פרידמן, הגרב"ש דויטש, ר"י פוניבז' הגר"ש מרקוביץ, משגיח ישיבת 'קול תורה' הגרי"י בורדיאנסקי, הגר"א דויטש והרב יוסף פטרוב מקורבו של ראש הישיבה הגר"ש אוירבך זצ"ל.

את סיום הש"ס ערך הבחור אברהם שמחה רוט מתלמידי ישיבת 'באר מרדכי'.

לאחר מכן נשא דברים הגאון רבי יצחק ירוחם בורודיאנסקי משגיח דישיבת 'קול תורה', שביאר שכדי להגיע למצב שהתורה תישאר לנצח אצל הלומד, לא די ב'תבקשנה ככסף' בעמל של תורה, אלא צריך גם להיות במצב של עריבות והשתוקקות בגדר 'כמטמונים תחפשנה', ולשקוד בשינון וחזרה של הלימוד.

הרב אברהם ארונובסקי, מרבני 'הוועדה להצלת עולם התורה', האריך על איסור ההתייצבות בלשכות הגיוס, וסיפר כי הגר"ש אוירבך, גם במקרים חריגים ממש, היה אומר "מהפה שלי לא יצא היתר להתייצבות בשו"א".
 
הרב יוסף פטרוב עמד בדבריו על כך שהגר"ש זצ"ל ראה באי ההתייצבות את הדרך היחידה שתביא לביטול הגזירה, "ולכן בעת הזו חובה מיוחדת לחזק את האיסור לשתף פעולה עם הגזירה, וככל שיתרבו מוסרי הנפש שאינם מתייצבים וודאי נזכה במהרה לביטול הגזירה".

כמו כן סיפר כיצד הגר"ש אוירבך היה מתעניין אודות המחאות וההפגנות שהתקיימו בענין זה, והיה חוזר ואומר שצריכים לדעת שזה מאבק מרומם ונשגב, ושיש ללכת למחאה מתוך הכרה עמוקה שבכך שומרים על חומות התורה, והיה מביע סיפוק כששמע שבמחאות הללו רואים את מעלת בני התורה ושנשמעים בהם שירי רוממות וכיסופין.

הגאב"ד רבי צבי פרידמן נשא דברים באומרו שהכינוס מתקיים במוצאי שבת 'זכור' בו קראנו על מעשה עמלק שזינב את הנחשלים, כשגם כיום השלטון מנסה לפתות את הנחשלים-כביכול בשליחת גייסים שבפיתויים שונים מפילים ברשתם בחורים שיכלו להמשיך ולגדול לתפארת.

"לאחר כל הרבה אסורים שישבו במסירות נפש", אמר הגר"צ, "לא רק שלא הצליחו לדכא אותם בכלא, ההיפך, הם התרוממו והתעלו יותר. גם  אנשי הצבא כבר מבינים זאת וכתבו זאת, וברוך ד' שכיום הם מרבים לשחרר את אלו שנתפסים. עשרות אסירים אלו הם דוגמה לכולם, וככל שיגדל מספר אלו שאינם מתייצבים, כך ננצל מהגזירה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הגאון רבי ברוך שמואל הכהן דויטש, ראש ישיבת 'באר מרדכי', אמר בדבריו כי "מרן החזון איש זצוק"ל אמר לראש הממשלה הראשון כי מול כוח של מסירות נפש שיש לנו, אין שום כוח בעולם שיכול לנצח אותנו. כל אחד מהעשרות שישבו בכלא, יצא יותר מחוזק מלכתחילה. ממש מרגש וקשה  להאמין היאך צמחו בתקופתנו כאלו מוסרי נפש, בפרט אלו שישבו בצינוק כי לא רצו ללבוש את הבגדים. הם מהווים חיזוק לכולם, וזו הדרך היחידה לנצח את הגזירה שתתבטל בס"ד".

לאחר מכן נשא דברים הגאון רבי שמואל מרקוביץ, ראש ישיבת פוניבז', שאמר כי "הבחורים הללו מוסרי הנפש שינו את העולם. הם משנים את ההיסטוריה של עם ישראל. הבחורים האלו מלמדים אותנו, שמי שלומד תורה אין לו מה להתיירא משום דבר, כל אחד שלומד טוב ולא מתייצב צריך גם לעשות  'מצ'ינג'  – להביא עוד אחד שילמד טוב ולא יתייצב, במסירות נפש, ואז בוודאי נזכה לסיעתא דשמיא".

הגאון רבי אשר הכהן דויטש אמר במשא הנעילה כי "גם בזמננו, ברוך ד' שיש המונים שמוכנים למסירות נפש, ועדיין לא מדובר במסירות נפש ממש לנפשות, אלא על ישיבה בכלא. ובכל אופן המסירות נפש הזו מלמדת שבבוא העת חלילה, יש אלפים שיהיו מוכנים למסור הנפש ממש .המסירות נפש הזו, שלא לקחת גם 'פטור', משפיעה על רבים, גם על כאלו שטועים או שרוצים לטעות ואומרים שכביכול 'אין גזירה' בעיניהם.

"האמת שהיה צריך למחות נגד הגזירה באופן קבוע, 'כל שני וחמישי', אבל תורה מה תהא עליה? צריכים ללמוד! אמנם חייבים לצאת ולמחות מפעם לפעם. אך בנוסף יש לדעת שהאלפים האלו שאינם מתייצבים מהווים בעצם אמיצותם מחאה אדירה, אי התייצבות היא מחאה קבועה, מחאה שמשפיעה ומחזיקה את הנושא על סדר היום. היא מכריזה שיש אלפים שלא מקבלים את הגזירה, וככל שיצטרפו עוד למי שאינם מתייצבים, כך תגדל ההשפעה להכרה שיש כאן גזירת שמד, וממילא לבטל את הגזירה בס"ד".