אאא

הרבנות הראשית לישראל מוציאה מידי שנה חוברת הנחיות לבתי המלון ומסעדות לקראת חג הפסח. בין היתר, יש בחוברת כללים כיצד להכשיר את המטבחים לפסח.

הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי יצחק יוסף, עבר על החוברת והחליט לעצור את ההדפסה ברגע האחרון, תוך שהוא מורה למנכ"ל הרבנות הראשית, משה דגן, "אל תדפיס, נשב עוד יומיים וביחד נתקן".

הגר"י יוסף הסביר את הוראתו ואמר כי "הם הלכו לפי הכלל של 'כל המחמיר תבוא עליו הברכה', עשו הרבה הרבה חומרות".

"לא יודע מי עשה את הדברים הללו, כל כך הרבה חומרות", הוסיף הראשון לציון. "מחפשים להחמיר על עם ישראל, דברים שפשוט שזה מותר, דברים שלכולי עלמא זה מותר. שלא ידפיסו את החוברת עד שאתן הערות".

הרב הוסיף ואמר כי "גם חוברת התרופות שמפרסמים גם כן בעיתון, תרופות הטעם שלהם פגום, חכם צבי אומר שמותר, הגאון החזון איש כותב שמותר, מחמירים יותר מהחזון איש, בשביל מה? נשב על זה ונחליט מה צריך לעשות, נחליט לפי הקו של ההלכה, הקו שלנו ברבנות זה הקו של ההלכה".