אאא

בוועד השבועי שהתקיים אמש (שלישי) במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, התייחס ראש הישיבה למצב הביטחוני בארץ ולסיכויים שלנו להינצל מהמצב הקשה.

"כידוע המצב הביטחוני שלנו בארץ הוא מצב מסוכן", אמר הגר"ג בדברים שצוטטו ב'יתד נאמן', "כל המדינות סביבנו, מצד אחד היום ומצד שני על המדינות אינם ידידים שלנו, ויש סכנה מהם, אף על פי כן אנחנו קיימים, ורואים את ההשגחה בזה.

"כמו שכתוב בהגדה, ש'בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקב"ה מצילנו מידם', רואים את זה, בכל דור ודור עד שיבוא המשיח זה כך יהיה, עומדים עלינו לכלותנו, הלכה היא בידוע שעשו שונא את יעקב, וגם ישמעאל, כתוב בספרים שבאחרית הימים תהיה הבעיה עם ישמעאל ואף על פי כן אנחנו קיימים כי יש ניסים".

ראש הישיבה המשיך ואמר כי "כמובן צריכים זכויות לזה, וברוך השם יש זכויות, ברוך השם יש הרבה שעוסקים בתורה, ויראת שמים, ויש שחוזרים בתשובה הרבה, תשובה לתורה, 'השיבנו אבינו לתורתך' מתקיים, עוד אחד ועוד אחד, עוזבים את הגשמיות והולכים לתורה, ואלו הם הזכויות שבזכותם אנחנו קיימים, למרות שעומדים עלינו לכלותינו בכל דור ודור אבל הקב"ה מצילנו בזכות הזכויות".

הגר"ג אדלשטיין הורה במה עלינו להתחזק ואמר: "תורה כנגד כולם, וגם יראת שמים, עבודה שבלב, אמונה, אנכי השם א-לוקך, מידות טובות, ואהבת לרעך כמוך, אהבת הבריות, והדרך לקיים את כל החיובים היא על ידי לימוד ספרי מוסר".

"וגם צריכים להתפלל, להגיד תהילים, ולכוון בתפילה על המצב הביטחוני", הורה ראש הישיבה, "מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל תיקן בשעתו שלושה פרקי תהילים שיש לאומרם מחמת המצב הביטחוני, ותפילה זה דבר שעוזר".