אאא

בית הדין המיוחד קבע היום (ראשון) כי משפחות הרוגי אסון התרסקות המטוס באתיופיה, יישבו שבעה וינהגו בכל דיני האבילות.

בית הדין הוקם בעקבות פניות אלמנות הנספים באסון הטיסה באתיופיה, משפחת ראם, ומשפחת מצליח, ללשכת הראשון לציון הגר"י יוסף, בבקשה להורות להם האם לשבת שבעה על קרוביהם וכן להתייחס לשאלת מעמדן האישי, לאחר שבינתיים לא נמצאו חלקי גופה ברורים השייכים לנספים הישראלים.

לאחר דיון בהשתתפות נציגי משרד הפנים, החוץ ועוד הוחלט להקים ביה"ד מיוחד שידון במעמדם האישי של הנספים. בראשות בית הדין עמד הגר"י יוסף ובו היו חברים הדיין הרב מיכאל עמוס והרב יעקב רוז'ה.

בפני ביה"ד המיוחד הופיעו יו"ר זק"א, יהודה משי זהב ומתנדב זק"א אליעזר סמט, ששהו באתר מיד לאחר האסון באתיופיה והעידו בפני ביה"ד על הממצאים שראו באזור האסון. בפני ביה"ד הוצגו גם תיעודיים שנמצאו במקום וכן מסמכים הקושרים ישירות לנספים הישראלים.

בנוסף, בפני ביה"ד הוצג ע"י נציג משרד החוץ מסמך של חברת התעופה אתיופיאן איירליינס, ובו רשימת כל האנשים שעלו למטוס ובין השמות נמצאו שמותיהם של שני היהודים שהיו על המטוס.

כן נמסרו לביה"ד עדויות של יהודים שראו את הנספים הישראלים עולים על המטוס, וכן הגיעו ללשכת הראשון לציון מסמכים רשמיים משלטונות אתיופיה שמאשרים שהנספים הישראלים היו על הטיסה.

בעקבות כלל העדויות, הממצאים והמסמכים שהוצגו בפני ביה"ד המיוחד, ולאחר מס דיונים ולאחר התכנסות נוספת של ביה"ד המיוחד היום (ראשון) בלשכתו של הראשון לציון, נפסק על ידי ביה"ד כי על המשפחות לשבת שבעה על קרוביהם, בקריעה ובאמירת קדיש וככל הדינים הנהוגים במסגרת השבעה.

בפסק דין ארוך ומנומק, בו מופיעים מקורות הלכתיים רבים נפסק על ידי ביה"ד המיוחד כי על המשפחות לשבע שבעה ולנהוג מנהגי אבלות, לאחר קבלת פסק הדין של ביה"ד המיוחד הודיעו המשפחות כי החלו לשבת שבעה על יקיריהן ופרסמו את זמני ניחום האבלים.

הדיינים קובעים בפסק הדין כי לגבי היתר הנשים להינשא על אף שיש פנים רבות להיתר כבר עכשיו, הדבר ידון לאחר סיום זיהוי שרידי הגופות בעוד מספר חודשים.